h

Drenthe in tijden van Corona

20 mei 2020

Drenthe in tijden van Corona

Foto: Pexels.com / Foto door CDC via Pexels

Tijdens de eerste online Statenvergadering spraken de partijen over Corona. Lees hier onze bijdrage.

In de eerste plaats hebben we zorgen voor al die mensen die ziek zijn en die met slachtoffers in hun naaste omgeving te maken hebben. Maar ook medeleven met de mensen die in een sociaal isolement terecht zijn gekomen. Voor hen brengt deze crisis persoonlijk leed en dat is niet met een maatregel te verhelpen.

Voorzitter, eerst wil ik een reactie geven op de brieven waarmee GS ons de stand van zaken laten zien. Duidelijk is dat de economische schade ook in Drenthe groot is. En de vraag is: “” wat is hier de rol van het Rijk en Gemeenten en waar komt de Provincie in beeld” oftewel; wat moet en kan op Drentse schaal opgepakt worden.

GS is snel en slagvaardig aan het werk gegaan en er zijn al mooie voorbeelden en  initiatieven. Korte termijn hulp aan de vrijetijdssector, hulp bij toegang krijgen tot landelijke steun en het ontwikkelen van digitale winkelstraten. Inzet op musea/theaters en podia en sinds maandag de subsidieregeling snelloket Culturele Projecten en een snelloket voor de VTE sector. We steunen de initiatieven van harte. Wel met een kritische kanttekening dat er wat de SP betreft voorwaarden m.b.t. (behoud van) werkgelegenheid gesteld moeten worden en dat er ook levensvatbaarheid voor de crisis was.

Wat we in de benadering missen is de aandacht voor de inwoners van Drenthe die te maken hebben met economische gevolgen van de Corona crisis. De mensen die hun werk zijn kwijtgeraakt en de ZZP’ers die sterk terugvallen in inkomen, de mensen met een uitkering. En ook de inwoners die een beroep moeten doen op de voedselbank. Voor hen is het niet zo relevant of de horeca en restaurants weer open kunnen, die hebben echt andere zorgen.

Ook hier is aan de orde de afweging, “ wat is van het Rijk, de Gemeente en waar kan de Provincie een rol spelen”. Hier zouden we als SP ook graag provinciale initiatieven zien.

Landelijk is de SP de actie: “ huurverhoging 0% is genoeg” gestart.

Voor dit jaar is een tijdelijke stop op de huurverhoging mogelijk; de motie van de SP is in de eerste kamer vorige maand aangenomen. We vragen of GS hier in het belang van de inwoners van Drenthe een actieve rol kan en wil spelen richting de verhuurders en woningcorporaties, want het moet nog wel worden uitgevoerd!

Gemeenten worstelen met tekorten op het sociale domein, kunnen we daar vanuit de Provincie wat voor gaan betekenen?

Veel bedrijven hebben het zwaar maar er zijn er ook die  veel geld verdienen aan de crisis. Denk aan supermarkten en webwinkels, hoe organiseer  je hier solidariteit en steun voor noodlijdende collega’s?

Corona is niet alleen een virus dat de volksgezondheid in gevaar brengt en een economische crisis veroorzaakt. Er is ook een relatie met de klimaatcrisis; de concentratie fijnstof en luchtkwaliteit heeft effect op het aantal corona doden.

De manier waarop we omgaan met onze omgeving, de klimaat- en economische doelen stellen, moeten we gaan herijken. Dat vraagt lef en durven kiezen voor wat van waarde is voor de samenleving. Dat kan als we ook vanuit provinciaal perspectief samen met maatschappelijke organisaties, werknemers, werkgevers en vakbeweging komen met een plan voor banen voor de toekomst.

In de zorg, het onderwijs zijn vele extra collega’s nodig. Maar ook in de bouw en techniek. Bouw betaalbare woningen en isoleer bestaande. Hier kunnen veel mensen aan de slag. Stimuleer het in eigen regio opstarten van de productie van cruciale middelen.

Ook in Drenthe kan hier een accent op worden gelegd, ook middels Sociale Ondernemingen.

Met betrekking tot investeringsagenda moeten we hier mogelijk meer aandacht voor hebben. Hier ligt een kans om onder het stellen van nadrukkelijke voorwaarden te komen tot kwalitatieve werkgelegenheid in het belang van de Drentse samenleving.

Tot zover hoe we als SP Drenthe in tijden van Corona zien met de blik vooruit.

Reactie toevoegen

U bent hier