h

Bestuur

9 januari 2014

SP stelt vragen over financiële positie gemeentelijke grondbedrijven

 Naar aanleiding van het bericht dat de provincie Overijssel van plan is om voor 130 miljoen aan verliesgevende gronden van haar gemeenten te kopen heeft de SP in de Drentse Staten schriftelijke vragen gesteld. 

Lees verder
16 november 2013

Eurochamp ettert voort

Het leek een eenvoudig verzoek. Journalist de Kleine vroeg de geheimhouding van stukken van de provinciale onderzoekscommissie Eurochamp op te heffen. Deze commissie moest opheldering geven over het lekken van een eerder KPMG rapport over deze fraude zaak.

Lees verder
30 mei 2013

Was er sprake van belangverstrengeling commissaris WMD?

SP nodigt College uit alsnog stelling te nemen.

Lees verder
21 december 2012

SP: Kalm aan met opschroeven pensioenpot ex-gedeputeerden

2.5 Miljoen Euro bijstorten. En wel nu. Volgens een advies van bureau Loyalis is het eigenlijk niet genoeg dat er 5.7 miljoen Euro gespaard is voor de pensioenen van de Drentse ex-gedeputeerden. Dat zou eigenlijk 8.2 miljoen moeten zijn.

Lees verder
17 november 2012

SP zet vraagtekens bij aanstelling externe voorzitter WMD

De provincie Drenthe zet de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) op afstand. Voortaan is geen lid van GS meer voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar zal een onafhankelijke voorzitter aantreden. Voorheen was gedeputeerde Klip dat. Zij stapte echter op na een conflict binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van de WMD. Daarmee is het voor PS lastiger geworden GS voortaan rechtstreeks ter verantwoording te roepen als het over drinkwater gaat.

Lees verder
9 november 2012

SP pleit voor drastisch snoeien wachtgelden provinciale bestuurders

Als de WW uitgekleed wordt dan moet dat zeker ook voor ex-politici van de provincie Drenthe gelden.
Op dit moment kunnen ex-leden van Gedeputeerde Staten (GS) aanspraak maken op een riante wachtgeld regeling.
Dat is niet uit te leggen, vindt de statenfractie van de SP-Drenthe.

Lees verder
9 maart 2012

Klip houdt lippen op elkaar over WMD

De SP vindt dat gedeputeerde Klip duidelijk moet maken waarom ze als president-commissaris van de waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) benoemd door de provincie, plotseling en met onmiddellijke ingang opstapt.

Lees verder
3 februari 2012

overheidsgeld voor tv-serie?

De Statenfratie van de SP Friesland heeft schriftelijke vragen gesteld over de financiering door SNN (Samenwerkingsverband Noord-Nederland) en Fryslân Marketing van de TV-serie "Moordvrouw" die 10 weken lang op RTL 4 wordt uitgezonden. De SP vraagt aan het college hoeveel overheidsgeld hiermee gemoeid is en of de kosten tegen de baten gaan opwegen.

Lees verder
8 december 2011

SP-vragen overschrijding Balkenendenorm WMD

Het jaarverslag van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) vermeldt een bezoldiging van de bestuurder van dit nutsbedrijf in 2010 van 203.930,- Euro. Een mega salaris dat ruim boven dat van de ministerpresident ligt.

Lees verder
14 september 2011

SP Emmen eist uitleg van college over mogelijke investeerder in Dierenpark

Volgens het college en de dierentuin in Emmen zijn er niet genoeg private investeerders om mee te betalen aan het 200 miljoen kostende verhuizing van het park.
De SP fractie in Emmen heeft informatie dat er wel degelijk een grote private investeerder is. Libéma uit Rosmalen van oa de Beekse Bergen en de Brabanthallen werd meerdere malen de deur gewezen toen ze aangaven wel te willen participeren. Vanavond eist de SP fractie hierover opheldering.

Lees verder

Pagina's

U bent hier