h

'Als draagvlak het doel is kies dan ook voor de voorkeur van de omwonenden'

17 februari 2017

'Als draagvlak het doel is kies dan ook voor de voorkeur van de omwonenden'

Foto: Provincie Drenthe / www.drenthe.nl

Bij de bespreking van de startnotitie Revisie Omgevingsvisie waarschuwde Martijn Middelaar voor al te hoog gespannen verwachtingen over inspraak en draagvlak. Het recente verleden heeft geleerd dat echt kiezen voor wat de omwonenden willen niet echt gelukt is.

Lees hier de bijdrage:

Basis en aanzet is prima. Concrete zaken benoemen en uitgangspunten vast leggen heeft ook onze voorkeur tov een nieuwe omgevingsvisie. De rol van inwoners wordt veel benoemd. Er moet inspraak zijn, draagvlak worden gecreëerd en geluisterd.

Onze recente ervaring leert dat dit tot op heden moeilijk is. Het zij door een bijvoorbeeld  een Rijks Coördinatie Regeling, een financieel resultaat of een technisch rapport, soms zelfs door een eigen besluit. In het verleden resultaten geven geen garantie maar ook geen vertrouwen. Waarom gaat het ons nu wel lukken…

Alls we nu werkelijk werk willen maken van de genoemde intenties en draagvlak het doel is deelt u dan de mening van de SP dat dit betekent dat er niet altijd wordt gekozen voor het hoogste rendement, het goedkoopste plan, het snelste resultaat, het meest logische, maar dat we nu kiezen voor de voorkeur van de lokale omwonende?

Doen we dit niet. Moet de intentie ook veranderen en zal dan luiden: U heeft recht op uitleg, wij luisteren en uw mening is een van de factoren maar is niet leidend. Wij zullen een belangenafweging maken met verschillende factoren. Dan doe je denk ik aan goed verwachtingsmanagment.

Een ander verzoek maar meer op detail: Wij zouden voorafgaand aan de  ontwerp-revisie graag harde criteria vast willen leggen. Wanneer valt een onderneming onder vrijetijdseconomie. Is dit bijv. wanneer de omzet bestaat uit  minimaal 70% van overnachting – en entree gelden? Maar ook wat verstaan we onder participatie, is dit beperkt tot crowdfunding of streven we naar maximaal mede eigenaar.

Reactie toevoegen

U bent hier