h

Bestuur

15 mei 2009

Staten niet naar Riga

ASSEN - De Statenexcursie naar het Baltisch gebied gaat niet door. De SP neemt met instemming kennis van het besluit. Het voorstel om een lang weekend naar Riga te gaan is ingetrokken, nadat de SP-fractie had laten weten hier niet aan deel te gaan nemen, gevolgd door PvdA en GL.

Lees verder
23 april 2009

Staten verkopen aandelen Essent

ASSEN – Een meerderheid om NIET te verkopen kwam er bij de stemming over de verkoop van de Essent aandelen niet uit. Behalve SP en GL stemde één lid van het CDA (de Jong) en de meeste PvdA’ers tegen het voorstel. Drie PvdA’ers stemden echter voor, waardoor GS de handen vrij heeft om de Drentse aandelen in Essent te verkopen. Als de gehele PvdA de rug recht had gehouden had er een meerderheid tegen verkoop ingezeten.

Lees verder
17 april 2009

Drentse Staten twijfelen over Essent

“Tsja. Welk rekensommetje klopt. Nu krijgt de provincie een fors dividend. Straks mogelijk rente over de opbrengst. Zoveel maakt dat niet uit”. Zo rekende PvdA-woordvoerder Hornstra in de commissie voor. Fractievoorzitter Veenstra liet bij de PvdA-nieuwjaarsreceptie in januari weten tegen verkoop te zijn: “Onze fractie is tegen deze overname en aandelenoverdracht. We houden dit zolang mogelijk vol”. Het was goed voor applaus. Geen garanties echter dat de PvdA als puntje bij paaltje komt tegen verkoop zal stemmen, maar echt voor de hand ligt een draai van 180 graden nou ook weer niet.
GL en SP zijn tegen verkoop. En het CDA liet weten dat het overgrote deel van de fractie voor verkoop zal stemmen. Maar dat er dus ook CDA-ers tegen zijn. In theorie gloort ook in Drenthe een meerderheid in de Staten tegen verkoop. Want PvdA (13), SP (5) en GL (2) hebben al 20 van de 41 zetels, dus enkele CDA’ers zouden genoeg zijn voor een meerderheid. Ook dat is een rekensommetje. En we hopen dat het woensdag in de Drentse Staten zal blijken te kloppen.

Lees verder
9 april 2009

HET GROTE ESSENT DEBAT: ‘ESSENT VERKOPEN, NUTS OF NOODZAAK?’

De SP statenfractie van Groningen organiseert vrijdag 17 april een debat naar aanleiding van de voorgenomen verkoop van Essent aan het Duitse RWE

Lees verder
7 april 2009

Verkoop Essent? Ze zijn nuts!

ASSEN – Doe het niet. Maak niet de fout nutsbedrijven in de uitverkoop te doen. Daarvoor pleitten SP-ers maandagavond bij een voorlichtingsavond voor raadsleden van de VEGAN. De vereniging van gemeentelijke aandeelhouders in noordnederland.Voor de ingang van “De Smelt” deelden een dertigtal SP-ers pamfletten uit aan de noordelijke volksvertegenwoordigers en bestuurders. Dat leidde tot pittige gedachten wisselingen, ondermeer met de burgemeester van Coevorden, Bert Bouwmeester.

Lees verder
20 maart 2009

Alsnog een onderzoek naar “Het Lek”.

Assen – Eerst hield het College het Deloitte rapport over Eurochamp onder de pet. Provinciale Staten mochten het onderzoek niet inzien. Streng geheim. Een rapport over een kwestie die van groot politiek belang is. Namelijk een fraudezaak rond de gehandicaptensport in Drenthe. Een fraudezaak waarbij mogelijk ook het Drents bestuur betrokken was. De constructie waarbij de stichting Eurochamp opdrachten verstrekte aan het bureau Creative Wave, met één en dezelfde directeur, was namelijk op het Drentse provinciehuis bedacht.
Juist dat rapport blijkt gelekt te zijn. Zeer waarschijnlijk vanuit het provinciehuis, maakt weer een ander rapport; het KPMG-onderzoek, duidelijk.

Lees verder
26 februari 2009

SP:Bewoners Coevorden alsnog aan het woord over bestemmingsplan Heege West.

Vuilverbranders, en zelfs zware industrie, het moet allemaal kunnen volgends de gemeente Coevorden. Heel veel bewoners maakten bezwaar. Zij wilden hierover in gesprek met de provincie Drenthe en het Drentse parlement. De Drentse politiek was er niet zo happig op, maar biedt op aandrang van de SP alsnog een opening.

Lees verder
12 februari 2009

SP verwerpt oproep verhoging salaris statenleden

De gezamenlijke SP-statenfracties nemen afstand van een door het Interprovinciaal Overleg (IPO) gevoerde lobby om de Tweede Kamerleden op te roepen aanstaande dinsdag voor een hogere beloning voor statenleden te stemmen.
Het stoort de statenleden van de SP daarnaast zeer dat het IPO doet alsof ze namens "de statenleden van Nederland" spreekt terwijl de SP altijd afstand heeft genomen van het pleidooi voor een hogere vergoeding.

Lees verder
9 februari 2009

Op woensdag 11 februari gaan we met de bus naar Zwolle voor "ZeZijnNuts" aktie. Neem iedereen mee die maar mee wil !! Ook niet leden mogen mee.

De SP zal de aandeelhouders van Essent voorafgaand aan een bijeenkomst over de mogelijke verkoop van dit bedrijf trakteren met een lokkertje. De leden van de noordelijke SP afdelingen willen hiermee de aandeelhouders aanmoedigen hun Essent aandelen niet te verkopen.

Lees verder
16 november 2008

Drents Parlement: Pas Balkenende-norm toe

Assen. Geen subsidie aan instellingen, die hun bestuurders boven de Balkenende-norm betalen. Het Drents Parlement nam tijdens de begrotingsvergadering een SP-motie aan waarin de Balkenende-norm provinciaal wordt vastgelegd.

Lees verder

Pagina's

U bent hier