h

Bestuur

18 oktober 2008

Een nieuwe Commissaris voor Drenthe. Wat wil de SP.

Niet gekozen door de mensen in Drenthe. Zo meteen wel op een centrale plaats in de politiek in Drenthe. Voorzitter van het Drents parlement en ook voorzitter van het provinciaal bestuur. Hoe democratisch is de benoeming van een nieuwe Commissaris van de Koningin?

Lees verder
27 juni 2008

Nieuw commissielid niet zijnde statenlid voor de Provincie Drenthe


Met ingang van 26 juni vertegenwoordigt Alie Dekker de SP in de statencommissie Bestuur, Financiën en Economie. Provinciale Staten hebben haar vanmorgen tijdens de Provinciale Statenvergadering officieel benoemd als commissielid niet zijnde statenlid . Zij volgt hiermee Ron Esseveld op die op 4 juni jl. werd geïnstalleerd als statenlid, hij nam op zijn beurt de plaats in van Anita Fronczek.

Lees verder
5 juni 2008

Afscheid Anita Fronczek. Ron Esseveld nieuw statenlid


ASSEN – In de SP-statenfractie vond een wisseling plaats.
SP-Statenlid Anita Fronczek besloot haar statenlidmaatschap te beëindigen. Zij wordt opgevolgd door Ron Esseveld.

Lees verder
28 februari 2008

Statenleden SP willen geen hogere vergoeding

22-02-2008 • De fracties van de SP in de Provinciale Staten verwerpen de oproep van directeur Beukema van het Inter Provinciaal Overleg (IPO) om de vergoedingen voor Statenleden met 30% te verhogen. Dit laten zij hem vandaag weten in een open brief. “Als leraren worden ondergewaardeerd, politiemensen bijbaantjes moeten nemen en thuiszorgers voor steeds minder moeten gaan werken, is het onacceptabel dat Statenleden voor zichzelf 30% meer vragen,” stelt het Zuid-Hollandse SP-Statenlid Bart Vermeulen.

Lees verder
19 april 2007

Meer gedeputeerden. Maar wat gaan ze doen?

Hoezo een extra zesde gedeputeerde voor Drenthe? Dat kost alleen maar extra geld. Ook ziet de SP in het collegeprogramma weinig terug van wat prioriteiten zouden moeten zijn: Extra bouwen voor starters en senioren. De bestrijding van de armoede. Verbetering van het Openbaar Vervoer, ook op het platteland. En meer aandacht voor goede gezondheidszorg. Hieronder volgt de bijdrage van SP-fractievoorzitter Oosterlaak aan het debat op 18 april.

Lees verder
5 januari 2007

Hef SNN op

Rene Westerhof verteld bij RTV-Drenthe over het opheffen van de SNN

Lees verder
15 februari 2006

Ombudsfunctie als lelijk eendje in Drenthe

Wie geschoffeerd door een ambtenaar of bestuurder in Drenthe op zoek gaat naar een ombudsman begint aan een lange en droevige weg. De twaalf drentse gemeenten lijken de ombudsmanswet zoals ingegaan per 1-1-2006 nog niet erg serieus te nemen. De enige die met creatief zoeken de informatie snel weergeeft is nota bene de Provincie Drenthe.

Lees verder

Pagina's

U bent hier