h

Geen draagvlak voor PVV voorstel

10 september 2015

Geen draagvlak voor PVV voorstel

Een voorstel van de PVV om te komen tot meer draagvlak onder burgers bij lastige beslissingen kreeg geen steun.

Op zich een lovenswaardig iets maar helaas erg slecht uitgevoerd! Alle partijen waren het hier over eens en er was dus geen draagvlak voor de PVV...

Lees hieronder de SP bijdrage.

B6 - Initiatiefvoorstel PVV, Draagvlakonderzoek. Het stukje waarin de PVV de positie van Provinciale Staten beschrijft is deels juist, maar daar waar u zegt dat als PS haar mandaat serieus neemt ze steeds hoort af te wegen of landelijk beleid wel in het belang is van haar burgers gaat u wat mij betreft te kort door de bocht. Landelijk beleid is een gegeven, soms voelt het onrechtvaardig, soms past het als een oude jas, maar altijd is het een gevolg van een democratisch proces in de tweede en eerste kamer. En ik ben het met u eens dat het met de VVD in de regering niet altijd meevalt!

Maar daar waar u terecht verwijst naar het mandaat dat aan PS is gegeven door de kiezer, heeft diezelfde kiezer ook een mandaat gegeven aan de tweede kamer. In uw redenatie zit een tegenstrijdigheid dat u het ene mandaat wel en het andere niet erkent.

Het eerste deel van de zin; 'Het mandaat dat de kiezers van Drenthe aan PS gegeven hebben is het opkomen voor hun belangen' is exact wat we doen! Dan het tweede deel van die zin; 'en niet het uitvoeren van het landelijk beleid', dit stukje roept op tot een ongehoorzaamheid die mij op zich best aanspreekt maar die niet uitvoerbaar is en dat is maar goed ook want dat raakt aan de kern van het openbaar bestuur en de democratie.

Het draagvlakonderzoek dat u bepleit is een onhandelbaar vehikel, wie geeft waar op welke manier sturing aan? Wie of wat bepaalt wanneer iets een grote verandering in de fysieke, sociale of zorgomgeving is. Met die beschrijving valt zowat alles eronder en doen we niet anders dan draagvlakonderzoeken uitvoeren, dat daardoor alleen al voor een enorme opstopping in de uitvoer van beleid
zorgt. Met andere woorden, er gebeurt dan gewoon
niets!

Is een draagvlakonderzoek dan een slecht plan? Nee, natuurlijk niet. Voor de SP is het zelfs een heel normaal middel. Wij gaan de buurt in en praten met mensen, wij gaan naar bijeenkomsten van bezorgde burgers, wij zijn bereikbaar als mensen vragen of problemen hebben. En als er belangrijke thema's voorbijkomen waar de meningen over verdeeld zijn dan vragen we dat aan de betrokkenen!

Uw hele voorstel gaat voorbij aan het feit dat PS als
volksvertegenwoordiging is gekozen en dat de leden daardoor hun achterban al zouden moeten vertegenwoordigen. De SP denkt dat PS het helemaal niet zo slecht doet en dat we met de middelen die we hebben er best aardig in slagen om het landelijk beleid te vertalen
naar de Drentse schaal.

Volgens ons is dit initiatiefvoorstel vooral een motie van wantrouwen aan uzelf!

Reactie toevoegen

U bent hier