h

Ander Water

12 januari 2017

Ander Water

De WMD heeft naast de activiteiten in Indonesië ook niet-drinkwater taken uitgevoerd in Drenthe. O.a. het onderhoud van de Golfbaan in Assen en gietwater voor de kassen in ZO-Drenthe. Per 1 januari zijn deze taken juridisch afgesplitst van de drinkwatertaken van de WMD. Greetjes Dikkers stelde vragen naar aanleiding van een notitie hierover van de WMD.

Lees hieronder de vragen van Greetjes Dikkers:

" N.a.v de notitie van de Waterleidingmaatschappij Drenthe over de Ander water activiteiten in Drenthe heeft de SP de volgende vragen:

 • De opstallen en installaties op de locatie Erica zijn nog steeds eigendom van WMD. Wat is de boekwaarde hiervan?
 • Wat is de huidige waarde van het multimediagebouw van de WMD?
 • De aanzienlijke aanloopverliezen bij de bottelactiviteiten bij VOF Anloo en VOF Hondsrug zijn gefinancierd door leningen van de WMD. Hoe
  hoog waren die leningen?
 • Wat is nog de waarde en de looptijd van deze leningen?
 • Bij voortzetting van de bottelactiviteiten zijn aanzienlijke investeringen noodzakelijk. Hoe hoog zijn die investeringen en door wie moeten die worden gefinancierd?
 • Ondanks dat de invloed van de drinkwaterwinning beperkt is, is er lange tijd druk uitgeoefend op WMD om mee te werken aan verdrogingsbestrijding aan de oostzijde van Assen in het stroomgebied
  van de Drentse Aa. Door wie, en op welke manier is er lange tijd druk uitgeoefend op de WMD?
 • Golfbaanonderhoud kan niet worden aangemerkt als core business voor een drinkwaterbedrijf. Wat was de motivatie om desondanks in 2015 een
  nieuwe onderhoudsovereenkomst te sluiten tot en met 2028?
 • De WMD betaalt de korting die de golfbaan krijgt voor het onderhoud door BètaWater. Hoeveel betaalt de WMD per jaar voor deze korting?

Reactie toevoegen

U bent hier