h

SP moties Biologische landbouw, Biodiversiteit en Kortingsactie Regenton

1 juli 2020

SP moties Biologische landbouw, Biodiversiteit en Kortingsactie Regenton

Foto: Groningen / www.groningenklimaatbestendig.nl

De SP vraagt bij de voorjaarsnota om een actieplan Biologische landbouw, verbetering van de Biodiversiteit en een kortingsactie voor de aanschaf van regentonnen. Lees verder voor de bijdrage van Greetje Dikkers.

De voorjaarsnota heeft nog veel open eindes dat hangt samen met de ontwikkelingen rondom Corona en wat de effecten zijn op de inwoners en economie van Drenthe; er is sprake van een onzekere periode. We zijn blij dat volgens voornemen met de sociale agenda gestart wordt.

Het perspectief van de SP begint bij de inwoners. Het belang van de inwoners vanuit welzijn van mens en milieu moet bij de afwegingen het belangrijkste uitgangspunt vormen. Zoals de SP ook bij de commissie aangaf  moeten op zoek naar een andere invulling van onze samenleving en een nieuwe balans! Dat moet; de ongelijkheid neemt toe, de kwaliteit van leven neemt af en dat maakt veranderingen in de manier waarop onze samenleving georganiseerd moet worden noodzakelijk.

De provincie kan hier invloed uitoefenen als het gaat om opgaven m.b.t. klimaatcrisis en de daaraan verbonden energietransitie.

De dreiging van vernietiging van biodiversiteit en de sterke relatie die dat heeft met  klimaatverandering maakt dat we op dit moment drie moties indienen. Middels deze moties roepen we op tot inventarisatie van enerzijds de mogelijkheden ter verbetering  van de biodiversiteit en de effecten ervan en het opstellen van een actieplan biodiversiteit. Daarnaast dienen we de motie biologische landbouw in waarin we een inventarisatie van knelpunten vragen en een oproep doen te komen met een actieplan Biologische landbouw.

Vanuit verschillende fracties hebben we geluiden gehoord dat deze moties te vroeg komen. Ons inziens dragen gevraagde inventarisaties juist bij aan de verdere ontwikkeling en zijn ze daar zelfs voorwaardelijk voor. Reden genoeg om voor te stemmen.

Omdat we niet alleen de wereld willen bekijken vanuit onmogelijkheden en problemen en je ook op individueel niveau een bescheiden bijdrage kunt leveren hebben we de “motie regenton” ter afsluiting. Via deze motie willen we een actie starten waarbij de individuele inwoner een bijdrage kan leveren aan de bij droogte optredende waterproblematiek. We begrijpen dat dit een onderdeel van een grotere aanpak kan zijn maar zijn ook van mening dat een dergelijk initiatief eenvoudig inpasbaar is in latere besluitvorming. Het gaat hier vooral om de positieve manier waarop bewustwording gerealiseerd wordt. Goedkoper en mogelijk effectiever dan een marketingcampagne.

Reactie toevoegen

U bent hier