h

SP zet vraagtekens bij aanstelling externe voorzitter WMD

17 november 2012

SP zet vraagtekens bij aanstelling externe voorzitter WMD

De provincie Drenthe zet de Waterleiding Maatschappij Drenthe (WMD) op afstand. Voortaan is geen lid van GS meer voorzitter van de Raad van Commissarissen, maar zal een onafhankelijke voorzitter aantreden. Voorheen was gedeputeerde Klip dat. Zij stapte echter op na een conflict binnen de Raad van Commissarissen (RvC) van de WMD. Daarmee is het voor PS lastiger geworden GS voortaan rechtstreeks ter verantwoording te roepen als het over drinkwater gaat.

De afgelopen jaren waren er regelmatig kwesties binnen de WMD die vragen opriepen.
Zo bleek de directeur van de WMD een salaris rond de Balkenende-norm te verdienen en bleek de WMD betrokken via het verlenen van zekerheden bij de financiering van de risicovolle verhuizing van de dierentuin in Emmen. ,,Ondanks alle verklaringen dat de WMD een transparante organisatie is, kregen de Staten pas na heel lang aandringen van gedeputeerde Klip te horen wat er rond deze kwestie speelde en waarom de gedeputeerde haar ontslag als voorzitter van de Raad van Commissarissen had ingediend. Zij kreeg geen steun haar collega’s in GS van Drenthe’’, legt SP-Statenlid Philip Oosterlaak uit. Binnen de RvC bleek een meerderheid van de commissarissen, waaronder die van Emmen, geen problemen te hebben met de aangegane financiële zekerstellingen ten gunste van de banken, de dierentuin en de gemeente Emmen. Een politiek bestuurlijk spel waarbij de belangen van de consumenten van drinkwater in Drenthe bepaald niet voorop bleken te staan.
Oosterlaak: ,,Drinkwater voor iedereen van goede kwaliteit voor een redelijke prijs, de winning en de distributie, dat moet gewoon goed geregeld zijn. Als SP vinden wij het ook belangrijk dat men democratisch gecontroleerd kan blijven worden over het gevoerde beleid. Gewoon een nutsbedrijf. Als de betrokkenheid van de provinciale overheid een stapje teruggaat doordat GS niet meer in de Raad van Commissarissen wenst te zitten, dan is dat een stap terug in de democratische controle en mag dat wat ons betreft zeker geen eerste stap zijn op het hellend vlak naar privatisering”.

De andere fracties in de Drentse Staten lieten zich echter zonder protest de mogelijkheid ontnemen een lid van GS als voorzitter van de Raad van Commissarissen, rechtstreeks ter verantwoording te kunnen roepen. De provincie Drenthe beschikt over 50% van de aandelen.
Oosterlaak: ,,Het wordt nodeloos nog ingewikkelder gemaakt met de aanstelling van een aparte ‘onafhankelijke’ voorzitter. Want wie is nou voor wat precies verantwoordelijk? Terwijl de WMD juist gebaat is bij openheid, heldere verantwoordelijkheden en goede controle. En dan heb ik het nog niet over de extra kostenposten die de aanstelling van een ‘onafhankelijke’ voorzitter met zich mee gaat brengen.”

U bent hier