h
14 december 2016

Natuurbescherming

Foto: Drenthe / www.drenthe.nl

Vanaf 2017 gaan de taken en bevoegdheden voor de natuurbescherming over naar de provincies. Om dat goed te borgen, stelt de provincie, vóórdat de wet in werking treedt, een aantal beleidsregels vast en wordt de Provinciale Omgevingsverordening Drenthe aangepast. De SP stemde in met deze verordening.

Lees verder
14 december 2016

Vierkant voor Werk

Foto: Coevorden / www.coevorden.nl

SP stemt in met banenplan Vierkant voor Werk.  De provincie, het Rijk en de gemeente Emmen, Coevorden en Hoogeveen trekken 12 miljoen uit voor extra banen.

Lees verder
1 december 2016

Geen geld meer voor INCAS3

Foto: asser courant / www.assercourant.nl

De SP is het met het college eens dat we geen geld meer moeten pompen in INCAS3. Greetje Dikkers: "In 7 jaar tijd is er 175 miljoen overheidsgeld gestoken in de Noordelijke Sensor projecten. Het wordt hoog tijd dat de markt nu zijn werk gaat doen".

Lees verder
30 november 2016

Vliegveld Eelde een mooi sprookje zonder vliegende tapijten

Foto: provincie Drenthe / www.toekomstgroningenairporteelde.nl

Tijdens de commissievergadering vroeg de SP om uitstel over de beslissing om 46 miljoen overheidsgeld te investeren in Groningen Airport Eelde. Volgens Vester heeft GAE dan de gelegenheid om te laten zien dat ze vliegen, dat er vele bestemmingen ondanks Lelystad zijn bij gekomen. Dat de lijn naar de hub Kopenhagen rendabel is en blijft bestaan.

Lees verder
23 november 2016

Ko Vester: "dit is de meest schizofrene vergadering ooit"

Foto: Provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

Vandaag werd eerst gesproken over de Retailagenda en daarna over  een Factory Outlet Centrum(FOC). De retailagenda moet de binnensteden versterken en de leegstand tegen gaan. Met een FOC wordt er 20.000m2 aan winkeloppervlak toegevoegd. Ko Vester vroeg zich af hoe schizofreen je kunt zijn.

Lees verder
22 november 2016

Ko Vester genomineerd als Drents Politicus 2016

Foto: Jantien Fokkens / www.rtvdrenthe.nl

Assen. Jaarlijks organiseren RTVdrenthe en het Dagblad van het Noorden de verkiezing van de Politicus van het Jaar. Dit keer is SP statenlid Ko Vester hiervoor genomineerd, naast VVD-wethouder Mirjam Pauwels van De Wolden en CDA-wethouder Frits Alberts van Borger-Odoorn.

Lees verder
9 november 2016

Begroting 2017

Foto: provincie Drenthe / www.drenthe.nl

Tijdens de begrotingsbehandeling diende de SP een motie in voor meer Biologische landbouw in Drenthe.

Lees verder
26 oktober 2016

Staten geven mening over wel of niet investeren in Groningen Airport Eelde

Foto: Groningen Airport Eeelde / www.groningenairport.nl

Eind dit jaar wordt de Staten gevraagd een besluit te nemen over Groningen Airport Eelde. In de commissie OGB konden partijen hun mening over de drie scenario's meegeven aan GS.

Lees verder
20 oktober 2016

Leden Drenthe bijeen over verkiezingsprogramma

Foto: SP

Maandagavond 24 oktober bespreken drentse SP-ers het programma en de voorgestelde kandidatenlijst. Daarbij is partijsecretaris Hans van Heijningen uitgenodigd om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Uiteindelijk vindt besluitvorming plaats op het SP-verkiezingscongres in januari van het nieuwe jaar.

Lees verder
28 september 2016

SP en GroenLinks houden motie medicijnafval aan

SP en GroenLinks houden motie medecijnafval aan. De motie roept op om te komen tot een  regionaal inzamelsysteem voor restanten medicijnen en gebruikte en ongebruikte injectienaalden. Gedeputeerde Stelpstra gaat eerst in overleg met de vereniging van Drentse gemeenten omdat er ook landelijk gesprekken gaande zijn. Stepstra wil hiermee bestuurlijke drukte op meerdere niveau's voorkomen.

Lees verder

Pagina's