h
7 juli 2021

SP wil subsidie voor lokale circulaire initiatieven.

Foto: week van de circulaire economie / creative commons

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota diende de SP een motie in voor een subsidieregeling voor lokale circulaire initiatieven. De SP stelt voor om, naast de provinciale middelen voor circulaire innovaties in het bedrijfsleven, ook sociaal maatschappelijke initiatieven te ondersteunen. Dikkers “Het is belangrijk dat we zuinig en anders omgaan met grondstoffen bij de productie van goederen. Het is ook belangrijk dat we vervolgens zuinig en anders omgaan met die producten.  Dat kan bijvoorbeeld door te delen, doorgeven, repareren, hergebruiken. Met niet-verspillen valt ook veel grondstof- en milieuwinst te behalen. Bewustwording, enthousiasme en gedragsverandering realiseer je sneller door goed zichtbare voorbeelden in je directe omgeving”.

Lees verder
24 juni 2021

Vragen over uitspraak Lelieteelt Holtingerveld

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Naar aanleiding van de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland heeft de SP vragen gesteld aan het college. De rechter stelt dat de provincie onvoldoende heeft voldaan aan haar onderzoeksplicht. Greetje Dikkers wil van het college weten hoe er is gehandeld bij de andere Natura 2000 gebieden.

Lees verder
23 juni 2021

Voorjaarsnota

Foto: SP

Tijdens de bespreking van de voorjaarsnota stelde de SP voor om de subsidieregeling 'frisse start' volgend jaar voort te zetten en stichtingen en verenigingen subsidie te verlenen voor kleinschalige projecten op het gebied van circulaire economie. Moties over deze onderwerpen zullen op 7 juli tijdens de PS vergadering worden ingediend. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers tijdens de commissie FCBE.

Lees verder
16 juni 2021

Bollenteelt

Foto: wikimedai / wikimedia commons

Vandaag werd gesproken over de pilot  duurzame bollenteelt. De SP constateert dat in deze pilot letterlijk staat dat de agrarische ondernemers centraal staan. De omwonenden kunnen alleen aanschuiven maar geen onderdelen van deze pilot wijzigen. Henk van de Weg vindt het diep triest dat gezondheidsrisico’s, bijensterfte, verlies van biodiversiteit, grondwatervervuiling en drinkwaterverontreiniging niet centraal staan"

Lees verder
7 juni 2021

Bodemdaling

Foto: kennisprogrammabodemdaling / kennisprogrammabodemdaling.nl

Staten willen een quick scan Bodemdaling en onderzoek naar aansluiting bij het Funderingsherstelfonds.  Lees hier onze bijdrage.

Lees verder
19 mei 2021

GAE overbruggingsfinanciering

Foto: Groningen Airport Eeelde / www.groningenairport.nl

Lees hier de bijdrage van Ronald van der Meijden over de overbrugginsfinanciering voor Groningen Airport Eelde

Lees verder
19 mei 2021

Jaarrekening 2020

Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers over de Jaarrekening 2020

Lees verder
12 mei 2021

RES 1.0

Foto: energievoordrenthe / energievoordrenthe.nl

Regionale energiestrategie RES 1.0 voor Drenthe. Lees hier de bijdrage van Robert Maekel

Lees verder
14 april 2021

SP kritisch over subsidie aan Fresenius Kabi

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Ronald van der Meijden was zeer kritisch over de subsidie van 1.966.399,--  aan Fresenius Kabi voor het project ‘MedFood -Smart Nutrition Skills’. :Lees hier zijn bijdrage.

Lees verder
14 april 2021

Investeringen Sport

Foto: provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Vandaag werden drie voorstellen besproken voor investeringen in de sport in Drenthe.  Het gaat om een dak op de Wielerbaan in Assen, het organiseren van het EK veldrijden en het Hypisch centrum in Exloo. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers.

Lees verder

Pagina's