h

Ontwikkelingen injectie productiewater

11 mei 2022

Ontwikkelingen injectie productiewater

Foto: GEO.drenthe / GEO.drenthe.nl

De SP maakt zich zorgen dat de Drentse bestuurders zich laten gebruiken om de injectie van chemicaliën in Drenthe 'schoon' te praten. Alle bestuurlijke monden moeten volgens de SP dan praten over 'schoner en minder' zodat de Drentse burger de chemische rotzooi slikt. Daarom stelde de SP een aantal mondelinge vragen naar aanleiding van de brief van het college over de ontwikkelingen rond de injectie van productiewater in de Drentse bodem.

Mondelinge vragen tijdens commissievergadering omgevingsbeleid:

Wij hebben de zorg dat de Drentse bestuurders zich laten gebruiken om de injectie van chemicaliën in Drenthe ‘schoon’ te praten. Alle bestuurlijke monden moeten praten over ‘schoner en minder’ zodat de Drentse burger de chemische rotzooi slikt. In de praktijk zal er naar onze mening niets veranderen want als de NAM aantoont dat vanwege technische aspecten of veiligheidsaspecten geen minder schadelijke vervangende middelen beschikbaar zijn zal de minister een ontheffing verlenen voor drie jaar. En dat elke drie jaar weer.

Vraag aan het college:

-Hoe gaat u voorkomen dat we hier in Drenthe voor de gek gehouden worden doordat de NAM steeds weer een ontheffing krijgt volgens artikel 9.2.6a van de Mijnbouwregeling? Niet beantwoord.

-Ligt de optie van reiniging van het productiewater nog op tafel? Zo nee, waarom niet? Antwoord: de reiniging van het productiewater ligt nog wel bij ons (GS) op de tafel.

-Bent u het met ons eens dat de Staten van Drenthe zelf het startschot hebben gegeven voor injectie van productiewater in de Drentse bodem door het amendement tegen de injectie van productiewater van de SP (gesteund door PvdA, GL, D66, PvdD enSTIP) op 15-12-2021 niet aan te nemen? Antwoord: het college geeft achteraf geen oordeel over de besluiten van de Staten.

 Mijnbouwregeling Artikel 9.2.6a

Een aanvraag om ontheffing om te lozen als bedoeld in artikel 9.2.5, tweede lid, voor chemicaliën als bedoeld in artikel 9.2.6, tweede lid, onderdelen b, c en d, wordt geweigerd, tenzij de uitvoerder bij de aanvraag aantoont dat vanwege technische aspecten of veiligheidsaspecten geen minder schadelijke vervangende middelen beschikbaar zijn. In dat geval kan de ontheffing voor ten hoogste drie jaar worden verleend.

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier