h

Amendement aangenomen!

13 juli 2022

Amendement aangenomen!

Foto: onbekend / google

We dienden vandaag twee amendementen in, een om een (vernieuwd) raadgevend referendum mogelijk te maken en de tweede met betrekking tot een burgerforum. De eerste heeft het niet gehaald, de tweede wel!

Lees hieronder de bijdrage van Greetje Dikkers:

Op 7 juli 21 heeft een groep inwoners via het recht van agendering aandacht gevraagd voor het raadgevend referendum. PS heeft vervolgens de werkgroep veranderende samenleving de opdracht gegeven een verkennende notitie te maken. Deze ligt nu ter kennisname voor met als doel  het politieke debat over de mogelijkheid van een (vernieuwd) raadgevend referendum voor Drenthe te faciliteren. De SP fractie stelt samen met de PVV daarom voor een vervolg te geven aan het uitwerken van twee van de instrumenten opgenomen in de notitie, te weten het (raadgevend) referendum (met politieke binding) en het burgerforum.
Om dat debat te kunnen voeren moeten we eerst antwoord hebben op de vraag op welke wijze  instrumenten zoals referenda, volksinitiatieven of burgerfora zouden kunnen worden ingezet. Daartoe roept dit Statenstuk niet op. Dus los van wat we mogelijk zouden willen, moeten we nu eerst onderzoeken wat er kan en hoe.
En dat is precies wat we nu via een amendement voorleggen aan PS.
De keuze is simpel, neem je  de notitie voor kennisgeving aan dan stopt het hier!
Ben je voorstander van een grotere betrokkenheid van inwoners bij de politieke besluitvorming  dan wil je een verdere uitwerking van de mogelijkheden die we vervolgens ter besluitvorming terug gaan zien in PS. In dat geval  stem je mee met één van de twee amendementen of met beide. 

Reactie toevoegen

U bent hier