h

Kader verbindend besturen

29 juni 2022

Kader verbindend besturen

Foto: SP

Als SP willen we graag alle inwoners de kans geven aan de voorkant betrokken te zijn en mee te bepalen wat er in de eigen omgeving gebeurt. We zijn enthousiast over het kader en wat ons betreft gaan we dit het komende jaar voortvarend met elkaar oppakken.

lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers

Drenthe wil inwoners meer betrekken bij de onderwerpen die in de provinciale politiek op de agenda staan. Hiervoor ligt nu het kader verbindend besturen ter besluitvorming voor. In dit kader wordt voor alle fasen in de beleid- en besluitvormingsprocessen duidelijk vastgelegd wat er kan en waarin inwoners een rol (kunnen) spelen. Niet zomaar een kader, er is een aantal jaren aan gewerkt en hierin zijn vele invalshoeken meegenomen, vooral ook vanuit de inwoners.

Via een inwonersonderzoek zijn behoeften en verwachtingen van onze inwoners zelf getoetst. Het verbaast ons niet dat er onder inwoners veel belangstelling bestaat voor betrokkenheid bij onderwerpen die de woonomgeving betreffen, onderwerpen die de sociale samenhang bevorderen en (het behoud van) van voorzieningen. Na vaststelling van het Kader verbindend besturen provincie Drenthe kunnen we er ervaring mee opdoen en het zo nodig bijstellen.

Als SP willen we graag alle inwoners de kans geven aan de voorkant betrokken te zijn en mee te bepalen wat er in de eigen omgeving gebeurt. We zijn enthousiast over het kader en wat ons betreft gaan we dit het komende jaar voortvarend met elkaar oppakken. Het kader is daarbij ondersteunend.

 

Reactie toevoegen

U bent hier