h
26 juni 2016

OV begroting 2017

SP ziet in de begroting van het OV Bureau veel verbeteringen en voorstellen voor uitbreidingen. Op sommige verbindingen treden wel degelijk voor bepaalde bewoners verslechteringen op.  Verbeteringen voor een groep gaat soms wel ten kosten van een verslechtering voor enkelen. Dat zal ook nooit te vermijden zijn.

Lees verder
8 juni 2016

Staten willen geen korting op energiebudget 2016

Foto: Provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

In de provinciale Statenvergadering werd het  amendement van de SP aangenomen waarmee de korting op het Energiebudget in 2016 wordt teruggedraaid.

Lees verder
25 mei 2016

Staten zeer ontevreden over dagvergoeding ex-directeur Hillen van GAE

Foto: SP

De meerderheid van de Drentse Staten is zeer ontevreden over de exorbitante vergoeding die betaald is door Groningen Airport Eelde aan ex-directeur Hillen. De fracties laten onderzoek doen naar het vergoedingenbeleid van al haar verbonden partijen.

Lees verder
25 mei 2016

Jaarstukken 2015

Foto: Provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

De SP had bij de Jaarstukken 2015 in de commissie FCBE opmerkingen over GreenDeals, Attero, Sensor Universe en Erfgoed. Lees hieronder de bijdrage van Wim Moinat

Lees verder
25 mei 2016

Cees Bijl

Foto: gemeente Emmen / www.gemeente.emmen.nl

Staten stemmen in met de voordracht van Cees Bijl als nieuwe gedeputeerde. Een aantal fracties gaven aan dat zijn voorzitterschap van de Raad van Toezicht bij Stenden Hoogeschool in Emmen niet te combineren is met een  portefeuille Onderwijs.

Lees verder
18 mei 2016

Bespreking FOC Assen

Foto: Planbureau voor de leefomgeving / www.drenthejournaal.nl

Tijdens de commissie omgevingsbeleid lieten de SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, en 50Plus duidelijk weten geen FOC in de periferie te willen toestaan. Alle insprekers (InRetail, MKB Noord, MKB Assen, IVBN, DTNP, Vanderveen en Bunt) deden een oproep aan de Staten om geen FOC bij het TT circuit te plaatsen.

Lees verder
28 april 2016

Thema avond over TTiP/ CETA met Anne-Marie Mineur.

Foto: SP

De SP afdeling Emmen organiseert op vrijdag 29 april a.s. een thema-avond over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap, oftewel TTIP met medewerking van SP Europees parlementariër Anne-Marie Mineur.

Lees verder
20 april 2016

Teken de petitie van Natuur en Milieufederatie Drenthe

Foto: SP

Drenthe dreigt een megastallen provincie te worden. Bekijk het filmpje en teken de petitie van Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Lees verder
17 april 2016

Regioconferentie

Foto: Fred Radema / Facebook Fred Radema

Zaterdag 16 april was er weer de jaarlijkse regioconferentie in Assen. De fractie in de Provinciale Staten deed verslag van haar activiteiten. Daarnaast werden thema's met de leden besproken die vooral meingvormend van aard zijn.

Lees verder
13 april 2016

Oppositie keurt gang van zaken rond vertrek gedeputeerde af

De oppositie keurt de handelswijze van GS rond het vertrek van gedeputeerde van der Tuuk af. De SP, D66, PVV, Sterk Lokaal en 50plus dienden daarom tijdens de Statenvergadering een motie van afkeuring in.Lees verder

Pagina's