h
28 september 2016

Alle informatie waterprojecten WMD wordt toegestuurd

Foto: SP

De SP had een motie aangekondigd om de rapporten en de brieven over de Indonesische waterprojecten van de WMD naar de Staten te sturen. Gedeputeerde Bijl zei aan het begin van de vergadering gelijk toe dat de informatie wordt opgestuurd.

Lees verder
24 september 2016

24 september: Laat de NAM beven

Foto: gasverzet / Coalitie Gasverzet Groningen

Zaterdag 24 september orgasnieert de Coalitie Gasverzet Groningen een grote demonstratie in Assen bij het hoofdkantoor van de NAM tegen het
gasbesluit van minister Kamp. De SP roept iedereen op om zaterdag mee te doen en te laten zien dat belangen van bewoners boven die van gasreuzen gaan!

Lees verder
23 september 2016

Vragen Eric Smaling over inpassing windpark Drentse Monden en Oostermoer

Foto: SP

Tweede kamerlid Eric Smaling stelt opnieuw vragen aan minister Kamp over de inpassing van het windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Op 5 oktober debatteert de tweede kamer over het energieakkoord. Smaling wil voor die tijd weten hoe het is gesteld met het profiteren van de omgeving van de opbrengsten van windenergie, afwikkeling van de planschade en compensatie van geleden schade waaronder waardedaling van de woningen?

Lees verder
14 september 2016

Uitvoeringsprogramma onderwijs en arbeidsmarkt

Foto: provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

In het Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt ontbreekt volgens de SP de kritische vraag hoe haalbaar een en ander is. In de praktijk zullen er gewoon voldoende arbeidsplaatsen moeten komen en blijven voor mbo en lagere opleidingen.

Lees verder
14 september 2016

Cultuurnota 2017-2020

Foto: provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

SP wil een stipendium voor alle vormen in de cultuur, dat de mogelijkheid schept voor een talent om zich verder beroepsmatig en kwalitatief te ontwikkelen.

Lees verder
12 september 2016

Vragen Smaling (SP) aan minister van EZ over uitblijven onderzoek windturbines bij Lofar.

Foto: ruimtelijkeplannen.nl / www.ruimtelijkeplannen.nl

SP tweedekamerlid Eric Smaling stelt vragen aan de minister van Economische Zaken over het uitblijven van het onderzoek naar de plaatsing van windmolens bij Lofar. Smaling wil ook weten wat de reden is voor het afzeggen van het gesprek met de Drentse gedeputeerde Stelpstra.

Lees verder
7 september 2016

Toezicht op risicovolle bedrijven

Foto: brzoplus / www.brzoplus.nl

De Noordelijke rekenkamer onderzocht het toezicht op risicovolle bedrijven in de drie noordelijke provincies.

Lees verder
13 juli 2016

SP: Drenthe actief tegen armoede

Foto: SP / drenthe.sp.nl

Wim Moinat riep via een motie op om gemeenten te ondersteunen bij de bestrijding van armoede. Meer dan de helft van de armen heeft wel betaald werk maar dat is niet voldoende om van rond te komen. "We moeten langjarig samen de armoede te lijf. Laten we ervoor zorgen dat het Pauperparadijs voor altijd geschiedenis blijft" De motie werd Statenbreed ondersteund.

Lees verder
5 juli 2016

Nationaal ZorgFonds in Emmen: ‘De zorg moet weer van ons worden’

Foto: SP

De grote zaal van de Meerstede in Emmen was eigenlijk te klein voor alle bezoekers van de eerste informatieavond in Drenthe over een Nationaal Zorgfonds.  Zorgverleners en ‘gewone mensen’ waren eensgezind: ‘De zorg moet weer van ons worden, de zorg moet eerlijk worden en iedereen die zorg echt nodig heeft moet daar op kunnen rekenen’.

Lees verder
29 juni 2016

Economische koers

Tijdens de behandeling van de Economische koers van Drenthe vroeg de SP ook aandacht voor de balans tussen welvaart en welzijn voor de Drenten die geen baan hebben. Voor 12,1% van de Drentse bevolking is werk nog niet, niet of niet meer haalbaar.

Lees verder

Pagina's