h

Vragen over Drentse co-vergisters

15 februari 2022

Vragen over Drentse co-vergisters

Foto: SP

Zeven boeren in Noord-Nederland worden vervolgd voor het illegaal verwerken van papierslib in hun co-vergisters. Naar aanleiding van de berichten in de media stelt Wim Moinat vragen over de Drentse co-vergisters.

Meerdere media* berichtten op 10 januari j.l. dat zeven boerenbedrijven in Drenthe, Groningen en Friesland worden vervolgd door het Openbaar Ministerie voor het overtreden van de meststoffenwet. De boeren hebben tonnen papierslib verwerkt in hun co-vergister, terwijl dat niet mag. Er bleef een milieuvervuilend restproduct over dat als meststof over het land werd verspreid. De zeven zaken zijn door de rechter uitgesteld, omdat nu ook tussenhandelaren worden gehoord. Deze zaken zijn onderdeel van een veel grotere strafzaak.

De toezichthouder voor de meststoffenwet gaat in de regel niet gauw over tot het strafrechtelijk vervolgen bij overtredingen. Dan moet het gaan om overtredingen die herhaaldelijk, grootschalig, in crimineel verband en/of via complexe frauduleuze constructies plaatsvinden.

Naar aanleiding van bovenstaand bericht hebben wij de volgende vragen:

  1. Zover wij weten zijn er in Drenthe 11 erkende co-vergisters. Klopt onderstaande lijst? Zo nee, welke mist er of is inmiddels geen erkende co-vergister meer?

-Attero Wijster                                                -Biovender Witteveen

-Bio Energy Donderen                                   -Benning Dwingeloo

-Bio Energy Coevorden                                 -Melkveebedrijf Riedstra en Hoving Veenhuizen

-Green Create Wijster                                   -Gasselte B.V. Gasselternijveenschemond

-Cremerhoeve Tynaarlo                                -Biovender Beilen

-Woagen B.V. Exloërmond

  1. De verwerking van mest, het bijmengen van co-producten en de verwerking van digestaat is aan strenge regels onderworpen om mogelijke milieu en/of gezondheidsschade te voorkomen. Hebben alle co-vergisters de benodigde omgevingsvergunningen voor alle activiteiten die op deze bedrijven plaatsvinden?
  2. Zo nee, welke niet en wat was de reden voor het niet afgeven van de vergunning?
  3. Co-vergisters maken gebruik van de SDE+ subsidieregeling voor de productie van duurzame energie uit biomassa. De vereisten van de Meststoffenwet zijn ook opgenomen als voorwaarden om in aanmerking te komen voor deze subsidies. Sinds 2017 is het mogelijk voor RVO Zwolle om naar aanleiding van een overtreding van de meststoffenregelgeving een korting op het subsidiebedrag door te voeren.**  Is er in de Drentse subsidieregelingen ook de mogelijkheid opgenomen om kortingen of terugvorderingen door te voeren? Kunt u dat toelichten?
  4. Hoeveel provinciale subsidie is er per co-vergister verstrekt?
  5. Welke leningen of garanties zijn er door Drenthe verstrekt per co-vergister?

* Media 10-01-2022

https://www.rtvdrenthe.nl/nieuws/177116/Boeren-voor-rechter-voor-illegaal-verwerken-papierslib-in-vergister

https://www.ad.nl/drenthe/boeren-voor-de-rechter-voor-illegale-stoffen-in-vergister~a3f29592/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F

https://nos.nl/artikel/2412610-zeven-boerenbedrijven-vervolgd-voor-illegaal-verwerken-papierslib.

** Inspectieresultaat co-vergisters NVWA 2020

 

Reactie toevoegen

U bent hier