h

Meerderheid Staten willen einde aan overlast bus en trein Emmen

12 januari 2022

Meerderheid Staten willen einde aan overlast bus en trein Emmen

Alle partijen in de Staten van Drenthe willen dat er een einde komt aan de overlast op de bus en in de trein Zwolle-Emmen. De SP agendeerde dit onderwerp. Wim Moinat: "Deze dreigende situatie heeft nu al veel te lang geduurd. Op korte termijn moet er een oplossing gevonden worden om de veiligheid van zowel het OV personeel als de reizigers te garanderen"

 

Lees hier de motivering en de vragen die vandaag gesteld zijn in de Commissie Omgevingsbeleid.

 

Al veel te lang is er sprake van ernstige overlast, veroorzaakt door een kleine specifieke groep mensen op de buslijn Emmen – Ter Apel en het treintraject Zwolle – Emmen. Vanuit deze Staten zijn er al diverse keren schriftelijke vragen gesteld en besproken. En al net zo lang wordt er door diverse partijen gevraagd om dit te stoppen.

Inmiddels is het ook landelijk in beeld gekomen en vanuit Den Haag is de staatssecretaris zelfs op bezoek geweest in Ter Apel. Alle aandacht ten spijt, is er nog steeds geen oplossing gevonden.

In de brief die het college stuurde als antwoord op de vragen van de PVV, geeft zij o.a. aan dat er na de ellende op 28 oktober, zelfs agenten mee hebben gereden op de pendelbus om de angel eruit te halen. Dit zegt nogal iets over de ongrijpbare grootte van dit probleem. Wij hebben als overheid, zowel provinciaal als landelijk, ervoor te zorgen dat de veiligheid van reizigers en personeel gewaarborgd is.

Vraag aan de andere partijen: Bent u het met ons eens dat deze dreigende situatie nu al veel te lang doorgaat en dat er op korte termijn een oplossing gevonden moet worden om
de veiligheid van zowel het OV personeel als de reizigers te garanderen?

Vraag aan het college: Bent u ervan overtuigd dat de werknemers van de vervoersbedrijven voldoende veilig hun werk kunnen doen?
- Zo ja, dan spreken de geluiden vanuit de vakbonden dit tegen, of GS hanteert andere normen over veiligheid dan de vakbonden.
- Zo niet, wat gaat u op zeer korte termijn hier aan doen?

 

 

Reactie toevoegen

U bent hier