h
26 februari 2018

Actie nodig tegen nieuwe regels vanuit Brussel

Foto: SP

Drentse SP-kaderleden spraken afgelopen vrijdag met Europarlementariër Dennis de Jong. Het gesprek ging onder andere over de nieuwe regels die in de maak zijn over het voorleggen van onder meer gemeentelijke en provinciale regelgeving aan Brussel.

Lees verder
26 februari 2018

Kindergeneeskunde dichtbij omdat het moet

De SP afdelingen Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen hebben naar aanleiding van berichten van Treant, over mogelijke sluiting van de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde, een open brief gestuurd.

Lees verder
19 februari 2018

Dennis de Jong spreekt op 23 februari in Emmen over lokale autonomie

Foto: SP

Vrijdagmiddag 23 februari houdt de SP een bijeenkomst met onze fractievoorzitter in het Europees parlement, Dennis de Jong. Hoe zit dat nu precies met aanbestedingen, welke ruimte heb je als gemeente/ provincie zelf en wanneer krijg je te maken met ‘Brussel’?

Lees verder
12 februari 2018

Vaart maken met verwijderen asbest

Foto: foto Harrald Weber / www.gelderland.sp.nl

De Drentse SP drong lange tijd aan op een snelle aanpak van het verwijderen van asbest. In 2008 nam het Drents Parlement op voorstel van de partij een motie aan voor het verwijderen asbestplaten van boerenschuren en het plaatsen van zonnepanelen. Dat begon op beperkte
schaal. Haast is echter geboden. In Nederland krijgen momenteel per jaar meer dan 500 mensen de diagnose mesothelioom, een vorm van kanker als gevolg van blootstelling aan asbest.

Lees verder
7 februari 2018

Vitaliteitsfonds voor vitalere vakantieparken in Drenthe

SP stemt in met revitalisering van de vakantieparken. Recreatie is een belangrijke economische factor in Drenthe. Veel recreanten vinden de weg naar Rust, Ruimte en Groen. Ko Vester vroeg nog weer een keer aandacht voor de mensen die vaak al jaren op een aantal vakantieparken wonen.

Lees verder
7 februari 2018

Gast van de Staten

Foto: SP

Statenleden Ko Vester (SP) en Rudolf Bosch (PvdA) ontvingen vandaag een grote groep vrouwen uit Noord-Sleen en Odoornerveen. De Vrouwen van Nu uit die dorpen kregen een kijkje achter de schermen van het Drents parlement. De Statenleden vertelden over het Drents parlement: van de geschiedenis van het bestuur tot aan de taken van de provincie. Aansluitend was er een gezamenlijke lunch. De gasten bleven ook tijdens een deel van de Statenvergadering.

Lees verder
29 januari 2018

Hoe zit het met de schuldhulpverlening in Drenthe

Foto: SP

De SP in de Drentse Staten wil weten op welke manier de schuldhulpverlening in Drenthe wordt geregeld. Behalve Assen, Hoogeveen en Meppel stoppen de andere gemeenten met hun schuldhulpverlening via de Gemeentelijke Kredietbank. 

Lees verder
24 januari 2018

SP mist menselijke kant in plan vitale vakantieparken

Foto: wikipedia / www.wikipedia.nl

Bij de behandeling van het plan vitale vakantieparken vroeg de SP aandacht voor de mensen die al jaren op campings wonen. Deze mensen zijn daar soms terecht gekomen omdat ze geen kant op konden. Ze kunnen ook niet zomaar weg.  Ze krijgen te maken met dubbele kosten of hebben geen recht op huursubsidie omdat er immers bezit is in de vorm van een onverkoopbare vakantiewoning. Die categorie bewoners moeten een reëel perspectief krijgen. Nu is er op diverse parken een hoop stress. De mensen hebben gevoel binnenkort gedeporteerd te worden als de gemeente gaat handhaven.

Lees verder
15 januari 2018

SP organiseert Europa-avond met Anne-Marie Mineur op 31 januari in Hoogeveen

Foto: SP

De EU: Spat het uiteen of brengt het bijeen? Woensdagavond 31 januari houdt de SP een bijeenkomst met SP Euro parlementslid Anne-Marie Mineur. Wat is er van de EU geworden? Welke kant moet het op met de Europese samenwerking volgens de SP? En wat merken we lokaal van de doordenderende EU-trein?

Lees verder
13 december 2017

SP wil onderzoek zeggenschap over ziekenhuizen

Steeds vaker komt er nieuws dat er delen van onze ziekenhuizen
bedreigd worden met sluiting. Vorige week werd duidelijk dat de
kinderafdeling en de afdeling verloskunde in Emmen gesloten wordt.
Binnen de provincie zijn grote zorgen over het voortbestaan van
voldoende ziekenhuiszorg in Drenthe.

Lees verder

Pagina's