h

Onzekerheid over begroting en dienstregeling OV-bureau

17 juni 2020

Onzekerheid over begroting en dienstregeling OV-bureau

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Er is veel onzekerheid over de begroting 2021 en de dienstregeling in 2021. Het rijk heeft voor 2021 nog geen overeenkomst gesloten met de vervoerders voor de vergoeding van de kosten ivm Corona. Dat bleek vandaag bij de bespreking in de commissie Omgevingsbeleid.

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat

Foto: SP
We hebben het hier over een ontwerpbegroting voor 2021 waarbij aangegeven wordt dat de impact van de coronacrisis weliswaar onvoorspelbaar, maar in ieder geval veelomvattend zal zijn. Voor de SP is die ‘waarschuwing’ aanleiding om aan voorliggend stuk niet al te veel aandacht te besteden, omdat dit volgens ons op dit moment niet relevant is. Ditzelfde geldt overigens ook voor het volgende agendapunt, de ontwerp-dienstregeling. Waarbij we wel alvast onze zorg willen uitspreken dat het gevaar bestaat dat we vanwege een herschikking van middelen een onbereikbaar platteland gaan krijgen. Kortom, we zien een nieuwe versie, waarin de effecten van de coronacrisis zijn meegewogen, graag tegemoet.

Daarnaast nog een tweetal vragen:

Het is de bedoeling dat werkgevers en scholen i.v.m. corona de reizigers gaan spreiden over de dag. De dienstregeling is echter nog volledig ingericht op pieken in de spits. Komt het college binnenkort ook met een corona-update over de dienstregeling na de zomer en voor 2021?

Het OV bureau geeft aan dat ze een sneldienst willen tussen Hoogeveen en Emmen. Dit mede in verband met ziekenhuisbezoeken van bewoners van Hoogeveen die naar het ziekenhuis in Emmen moeten. Er is geen geld voor in de begroting (5 ton voor een uursdienst tot 1,5 miljoen per jaar voor een halfuurs-dienst). We zijn benieuwd naar de motivatie van Drenthe om deze wens toch niet in te willigen.

Gedeputeerde Bijl gaf aan (nog) geen financiële ruimte te zien voor deze lijn.

Reactie toevoegen

U bent hier