h
18 april 2018

Jaarstukken 2017

Foto: www.drenthe.nl / www.drenthe.nl

Tijdens de behandeling van de jaarstukken 2017 stelde de SP voor om het overschot van 3 miljoen te storten in een Reserve energietransitie. Statenlid Oosterlaak: " Een van de meest urgente problemen van deze tijd is de opwarming van de aarde met alle klimaatgevolgen van dien. We moeten versneld overschakelen op duurzame energie. We willen extra geld reserveren voor dit probleem".

Lees verder
7 maart 2018

gevangenis in Veenhuizen moet open blijven

Foto: pji.nl / www.pji.nl

Alle partijen in de Provinciale Staten maken zich zorgen over de werkgelegenheid doordat de Noorse gedetineerden gaan vertrekken uit Norgerhaven. Bij de komst van de Noren zijn toezeggingen gedaan over het openblijven van Norgerhaven bij vertrek van de Noren. In het regeerakkoord is afgesproken om de gevangenissen buiten te Randstad zoveel mogelijk te sparen, mocht het nodig zijn om gevangenissen te sluiten. Het college gaat er alles aan doen om de gevangenis en de banen te behouden voor Drenthe.

Lees verder
7 maart 2018

Vragen over geitenhouderijen

Foto: Oss.sp.nl / www.oss.sp.nl

Uit rapporten uit 2016 en 2017 van het RIVM blijkt dat mensen die in de buurt van pluimvee- en geitenhouderijen wonen een grotere kans hebben op een longontsteking. De GGD Nederland riep provincies en gemeenten in 2016 op om maatregelen te nemen om gezondheidsproblemen
te voorkomen en mensen te beschermen. De provincie Noord-Brabant en Gelderland hebben inmiddels besloten de groei van de geitenhouderij-sector voorlopig een halt toe te roepen.

Lees verder
26 februari 2018

Actie nodig tegen nieuwe regels vanuit Brussel

Foto: SP

Drentse SP-kaderleden spraken afgelopen vrijdag met Europarlementariër Dennis de Jong. Het gesprek ging onder andere over de nieuwe regels die in de maak zijn over het voorleggen van onder meer gemeentelijke en provinciale regelgeving aan Brussel.

Lees verder
26 februari 2018

Kindergeneeskunde dichtbij omdat het moet

De SP afdelingen Stadskanaal, Emmen en Hoogeveen hebben naar aanleiding van berichten van Treant, over mogelijke sluiting van de afdelingen Kindergeneeskunde en Verloskunde, een open brief gestuurd.

Lees verder
19 februari 2018

Dennis de Jong spreekt op 23 februari in Emmen over lokale autonomie

Foto: SP

Vrijdagmiddag 23 februari houdt de SP een bijeenkomst met onze fractievoorzitter in het Europees parlement, Dennis de Jong. Hoe zit dat nu precies met aanbestedingen, welke ruimte heb je als gemeente/ provincie zelf en wanneer krijg je te maken met ‘Brussel’?

Lees verder
12 februari 2018

Vaart maken met verwijderen asbest

Foto: foto Harrald Weber / www.gelderland.sp.nl

De Drentse SP drong lange tijd aan op een snelle aanpak van het verwijderen van asbest. In 2008 nam het Drents Parlement op voorstel van de partij een motie aan voor het verwijderen asbestplaten van boerenschuren en het plaatsen van zonnepanelen. Dat begon op beperkte
schaal. Haast is echter geboden. In Nederland krijgen momenteel per jaar meer dan 500 mensen de diagnose mesothelioom, een vorm van kanker als gevolg van blootstelling aan asbest.

Lees verder
7 februari 2018

Vitaliteitsfonds voor vitalere vakantieparken in Drenthe

SP stemt in met revitalisering van de vakantieparken. Recreatie is een belangrijke economische factor in Drenthe. Veel recreanten vinden de weg naar Rust, Ruimte en Groen. Ko Vester vroeg nog weer een keer aandacht voor de mensen die vaak al jaren op een aantal vakantieparken wonen.

Lees verder
7 februari 2018

Gast van de Staten

Foto: SP

Statenleden Ko Vester (SP) en Rudolf Bosch (PvdA) ontvingen vandaag een grote groep vrouwen uit Noord-Sleen en Odoornerveen. De Vrouwen van Nu uit die dorpen kregen een kijkje achter de schermen van het Drents parlement. De Statenleden vertelden over het Drents parlement: van de geschiedenis van het bestuur tot aan de taken van de provincie. Aansluitend was er een gezamenlijke lunch. De gasten bleven ook tijdens een deel van de Statenvergadering.

Lees verder
29 januari 2018

Hoe zit het met de schuldhulpverlening in Drenthe

Foto: SP

De SP in de Drentse Staten wil weten op welke manier de schuldhulpverlening in Drenthe wordt geregeld. Behalve Assen, Hoogeveen en Meppel stoppen de andere gemeenten met hun schuldhulpverlening via de Gemeentelijke Kredietbank. 

Lees verder

Pagina's