h

Even voorstellen: Jennie Lambers-Niers

5 maart 2019

Even voorstellen: Jennie Lambers-Niers

Foto: SP

Maak hier kennis met Jennie Lambers-Niers lijstduwer

Mijn naam is Jennie Lambers-Niers en ik woon samen met mijn man Herman in Coevorden. We hebben vier kinderen en zeven kleinkinderen. En twee hondjes. Toen onze jongsten, een tweeling, naar de basisschool gingen, ben ik om iets om handen te hebben gaan studeren: de opleiding godsdienstleraar in Zwolle. Na vier jaar had ik mijn tweedegraads onderwijsbevoegdheid. Omdat man en kinderen merkten dat ik steeds meer plezier kreeg in de studie, moedigden zij mij aan om verder te gaan. In de 8 1/2 jaar daarna haalde ik vervolgens mijn eerstegraads, mijn doctoraal en de kerkelijke opleiding. Tijdens mijn studie heb ik gewerkt als kerkelijk werker in Gramsbergen. Na mijn afstuderen werd ik dominee. Helaas kwam een aantal jaren daarna de reuma in mijn leven. Daarom werk ik nu alleen nog als inval-dominee gecombineerd met vrijwilligerswerk in de kerk.

Jaarlijks verleen ik, als lid van het 4 meicomité Coevorden, medewerking aan de herdenking en stille tocht op 4 mei, zowel inhoudelijk als organisatorisch. Bij de herdenking worden elk jaar zowel de Coevorder basisscholen als kinderen van de Grundschule in Laar actief betrokken.

Mijn ontspanning zoek ik vooral in de muziek, ik speel in drie orkesten op mijn saxofoon, o.a. bij het Drents Seniorenorkest. Ook ben ik in twee orkesten bestuurlijk actief en presenteer ik de concerten van de orkesten, altijd in het Drents. En dat brengt me bij mijn passie de streektaal. Als vrijwilliger bij het Huus van de Taol ben ik zo’n acht jaar voorzitter geweest van de Warkgroep Drentstaolige Karkdiensten. Als lid van genoemde werkgroep werk ik mee aan het vertalen van gedeelten uit de Bijbel. Op persoonlijke titel zijn de afgelopen jaren de volgende Drentse Bijbelvertalingen van mijn hand verschenen: De Twaalf Profeten, Jesaja en Jeremia. Samen met een zevental streektalige collega’s schreef ik mee aan het Biebels Dagboek. Viermaal per jaar werk ik mee aan het programma ‘Veur de preek.’ Ook schrijf ik voor het Drentstalig tijdschrift Zinnig.

Bij de Provinciale Statenverkiezingen van acht jaar geleden, had ik geen idee op welke partij ik zou willen stemmen. Daarom heb ik van alle toen deelnemende partijen gewoon de partijprogramma’s gelezen. Ik ontdekte dat de standpunten van de SP prima pasten bij enkele Bijbelse noties die voor mij heel belangrijk zijn: rechtvaardigheid voor eenieder en respect voor de naaste. Ik vind dat ieder moet kunnen zijn die hij/zij is, naar de eigen identiteit en geaardheid. Elk mens moet zich kunnen ontplooien op de weg naar een goede toekomst, op welk niveau dat ook mag zijn. In dat kader vind ik, naast goed onderwijs, cultuur in de brede zin van het woord een onontbeerlijk onderdeel van het bestaan. Onderwijs en cultuur horen hand in hand te gaan.

In de politiek is het voor mij belangrijk dat de menselijke maat weer terugkomt, want waar de politiek de mens en de menselijke waardigheid uit het oog verliest, verliest zij tegelijk haar gezicht. Ik heb er niet zomaar voor gekozen om lid te worden van de SP. Want de SP is de partij, die de bewuste keuze heeft gemaakt tégen het huidige gezichtsverlies van de gewone man/vrouw. Zij geeft de mensen hun gezicht weer terug zowel in de politiek als in de maatschappij.

Daarom ben ik er trots op, bij de Provinciale Statenverkiezingen lijstduwer van de SP te mogen zijn. 

Reactie toevoegen

U bent hier