h

Drentse economie moet groen, sociaal, duurzaam en circulair worden

9 september 2020

Drentse economie moet groen, sociaal, duurzaam en circulair worden

Foto: SP

SP wil dat de Drentse economie groen, sociaal, duurzaam en curculair wordt. Wim Moinat was wel kritisch over de koers op hoofdlijnen die vandaag tijdens de commissievergadering werd besproken. De SP kondigde een amendement aan die ervoor moet zorgen dat de Staten  alleen kennis nemen van de economische koers en de agenda’s en uitvoeringsprogramma’s ter bespreking en vaststelling naar de Staten worden gestuurd.

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat

Voor onze fractie is het van belang waar we de komende jaren concreet naar toe werken. We zijn erg geïnteresseerd in hoe groen, sociaal, duurzaam en circulair de Drentse economie gaat worden. Dat is de toekomst en daar liggen de kansen. Drenthe moet wat ons betreft koploper Groen, sociaal, duurzaam en circulair worden.

Deze koers op hoofdlijnen biedt geen concreet controleerbare kaders en financiële onderbouwing. Er staat op bladzijde 9 citaat “Een koers die zich ook gedurende haar looptijd laat bijstellen. En die we inhoudelijk verder uitwerken in deelagenda’s en deelprogramma’s” einde citaat.

Een buitenstaander zou denken dat de provinciale staten van Drenthe deze economische koers verder nog inhoudelijk gaan uitwerken. Wat zou volgens u, voorzitter, anders het woordje WE betekenen. Een buitenstaander denkt vast “de volksvertegenwoordiging van Drenthe gaat nog een goed openbaar gesprek voeren over de concrete uitvoering, de kaders en de financiën regelen”.

Voorzitter, we hebben technische nagevraagd welke deelagenda’s en uitvoeringsprogramma’s inclusief financiële onderbouwing ter vaststelling naar de Staten worden gestuurd en wanneer.

Het antwoord luidt dat er geen agenda’s of uitvoeringsprogramma’s ter vaststelling naar PS gestuurd worden. Alleen de “Ik ben Drentse ondernemer(IBDO)” wordt in oktober naar PS gestuurd.

Voorzitter, onze fractie wil weten wat er concreet gaat gebeuren. Hoe groen, sociaal, duurzaam en circulair wordt de Drentse economie? Onze fractie wil weten waar ze ja tegen zegt. We willen ook tussentijds de koers bij kunnen stellen en achteraf kunnen controleren wat dit economische beleid heeft opgeleverd en wat er beter had gekund.

We overwegen een amendement waarin PS kennis nemen van de economische koers en de agenda’s en uitvoeringsprogramma’s ter bespreking en vaststelling naar de Staten worden gestuurd.

Voorzitter, het is van groot belang dat de Drentse economie zich groen, sociaal, duurzaam en circulair ontwikkelt. Wij willen daar graag aan meewerken. Wat ons betreft mag daar flink op worden ingezet, ook financieel. Met alleen de hoofdlijnen zonder enig concreet inzicht kunnen we niet instemmen.

 
 
 
 

Reactie toevoegen

U bent hier