h

Lusten en lasten wind- en zonneparken

27 mei 2020

Lusten en lasten wind- en zonneparken

Bij de bespreking van het kritische rapport van de Noordelijke rekenkamer diende de SP, samen met PvdD, PVV en FvD, een amendement in om alle aanbevelingen over te nemen. De Noordelijke rekenkamer deed onderzoek naar de verdeling van kosten en baten rondon Drentse wind- en zonneparken. Statenlid Mäkel: "Omwonenden van windmolens en zonneparken dreigen te weinig te profiteren van nieuwe energievoorzieningen. De lusten en lasten moeten eerlijk verdeeld worden en omwonenden moeten vanaf het begin worden betrokken. Tot nu toe is dat niet het geval. Vandaar ons amendement om dat beter te regelen"

 

Lees verder voor de bijdrage van Robert Mäkel:

Voorzitter,

Mede naar aanleiding van een artikel in het DvhN van vanochtend ben ik blij over dit onderwerp het woord te mogen voeren. De kop van het artikel luidt: “ Provincie moet vertrouwen zien terug te winnen” en “ Scepsis onder deel Drenten over energietransitie” .

En dit zouden wij ons toch ten zeerste moeten aantrekken: een deel van de Drenten voelt zich namelijk niet gehoord en heeft weinig vertrouwen in de overheid. Ook in het rapport van de NRK waar we vandaag met elkaar over praten wordt kritiek geuit over de wijze waarop de Drentse politiek de inwoners informeert, voorlicht en betrekt, alsmede dat de energietransitie voor een ieder betaalbaar moet zijn en kosten en baten eerlijk moeten worden verdeeld. Wij moeten het ons aantrekken wanneer de NRK onder meer stelt dat omwonenden van windmolens en parken met zonnepanelen te weinig profijt dreigen te krijgen van nieuwe energievoorzieningen. Zo oordeelt de NRK dat de provincie Drenthe bij het Rijk moet aandringen op wetgeving om een eerlijker verdeling van lusten en lasten af te dwingen.

Een goede eerste stap om het vertrouwen van de Drenten terug te winnen en zorg te dragen voor een rechtvaardiger verdeling van lusten en lasten ofwel kosten en baten is naar het oordeel van de SP om de aanbevelingen van de NRK in het rapport dat nu voor ons ligt geheel en zonder mitsen en maren te omarmen.

De Rekenkamer heeft zes aanbevelingen geformuleerd in haar rapport over de verdeling van kosten en baten rondom wind- en zonneparken. Dit Statenstuk stelt voor om van de zes aanbevelingen de aanbeveling 3, 4 en 6 niet over te nemen.

De SP steunt de Noordelijke Rekenkamer dat de aanbeveling meer duidelijkheid scheppen voor alle partijen, in het bijzonder voor initiatiefnemers en omwonenden. Alle aanbevelingen zouden daarom ook moeten worden overgenomen.

Aanbeveling 3 gaat over het ontwikkelen van een – normatieve – visie op de manier waarop duurzame energieproductie moet plaatsvinden. Wij vinden, net als de NRK dat  overheden goed overdenken door wie duurzame energieproductie idealiter moet worden uitgevoerd. De keuze heeft onder meer gevolgen voor de manier waarop omwonenden van wind- en zonneparken bij de projecten kunnen worden betrokken. De SP vindt dat in RES-verband die visie ontwikkeld kan worden. We vinden het van belang dat omwonenden een sterke rechtspositie in het totstandkomingsproces krijgen (aanbeveling 4). Ook de aanbeveling om specifieke beleidskaders voor wind en zon vast te leggen met daarin een richtbedrag voor bovenwettelijke compensatie, wordt niet overgenomen (aanbeveling 6). GS doen dit niet omdat de vrijwillige beleidskaders een schaduw zouden werpen op de onderhandelingsruimte voor partijen. Van een verwachting dat dergelijke kaders een rol spelen in de inhoudelijke besluitvorming, zoals GS stellen, hoeft geen sprake te zijn zolang de richtbedragen – zoals aanbevolen – op basis van vrijwilligheid worden gehanteerd.

Wij vinden dat alle aanbevelingen moeten worden overgenomen. De SP dient daarom mede namens de PvdD, Partij voor de Vrijheid en het Forum voor democratie, hierop een amendement in.

Reactie toevoegen

U bent hier