h

SP verbaasd over motie VVD zon op daken

1 juli 2020

SP verbaasd over motie VVD zon op daken

Foto: SP

Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota sprak Wim Moinat zijn verbazing uit over de motie van de VVD. In 2018 wilde de VVD dat de zonneladder uit de provinciale verordening werd gehaald en nu moet er gezocht worden naar juridische instrumenten? Wim Moinat: de zonneladder had nooit uit de verordening geschrapt moeten worden.

Voorzitter, de SP is warm pleitbezorger van energieopwekking via zonnepanelen op daken. Tijdens de behandeling van de omgevingsvisie in 2018 hebben wij ook aangegeven dat gemeenten pas als allerlaatste optie moeten kijken naar andere mogelijkheden om zonne-akkers te plaatsen. Er is ons inziens voldoende ruimte op daken. 

Tot onze spijt is toen door het college de zonneladder uit de verordening gehaald. Gedeputeerde Stelpstra was ook beslist niet blij toen hij hoorde dat mevr. Dik-Faber van zijn eigen ChristenUnie een zonne-ladder motie indiende in de tweede kamer. Tijdens de vergadering over de omgevingsverordening van 3 oktober 2018 gaf hij aan zijn ongenoegen daarover ook gelijk kenbaar te hebben gemaakt aan zijn partijgenoot.

Ook in de nota van antwoord aan LTO-Noord en de gemeente Meppel werd luid en duidelijk te kennen gegeven dat dit college de zonneladder uit de verordening haalt. LTO Noord en de Gemeente Meppel hadden een zienswijze ingediend met het verzoek de zonneladder wel in de verordening te laten staan.

Onze verbazing was dan ook groot toen we een motie van de VVD kregen die eigenlijk zegt. “Zet die zonneladder toch maar weer in de provinciale verordening”

Dat riep bij ons een aantal vragen op. 

Is dit omdat het aantal vergunde zonneparken nu de spuigaten uitloopt? 

Is dat omdat LTO Noord not amused is over de concept RES? 

Is het omdat boeren die hun asbestdaken saneren en zonne-energie terug willen leveren niet meer op het net kunnen? 

In 2018 was de boodschap van het college en de collegepartijen zo duidelijk….de gemeenten gaan over de vergunningen. Wij gaan geen provinciale regels in een verordening zetten over waar ze zonne-energie willen opwekken. 

Kortom Voorzitter, We zouden graag willen weten wat er nu zo anders is dan in 2018?

Reactie toevoegen

U bent hier