h

Zonneroute A37

23 maart 2022

Zonneroute A37

Foto: Provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

Bij de behandeling van het provinciale inpassingsplan (PIP) pleit de SP voor meer ruimte tussen de zonnepanelen voor verbetering van de biodiversiteit. Drentse natuur en milieuorganisaties hebben dit idee in het manifest Honey Highway voorgelegd aan de Staten. De SP wil ook de optie open houden om als overheden dit project zelf uit te voeren.

Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers:

Wat betreft de zonneroute A37 oftewel provinciaal inpassingsplan (PlP) Drentse Zonneroute 437 valt op wanneer je het enorme document doorneemt hoeveel voorwerk er gedaan is in een zorgvuldig traject. Gedegen onderzoeken, inspraaktrajecten, aanpassingen op de voorstellen noem maar op.

Het lijkt in ieder geval of hier veel tijd en energie in gestoken is om nu dit positief te kunnen beoordelen. De SP  vindt dat, na zon op dak het gebruik van bermen en wegkanten een goede plek voor het plaatsen van zonnepanelen is e.e.a. conform de zonneladder.

Zodra het provinciaal inpassingsplan is vastgesteld, is het de bedoeling dat marktpartijen de Drentse Zonneroute A37 gaan realiseren. De ontwikkeling van het park wordt via een openbare marktbenadering (aanbesteding, concessie of gronduitgifte) in de markt gezet. De toekomstige exploitant krijgt een gebruiksrecht om op de gronden zonnepanelen te plaatsen, te onderhouden en te beheren. De aanlegfase is voorzien vanaf 2025.

En hier begint het wel te knijpen want streven we niet naar 50 % lokaal eigendom? En hoe regelen we participatie als we de exploitant juridisch hiertoe niet kunnen of willen dwingen? De SP is er voorstander dat we als provincie en gemeentes zelf exploiteren en samenwerken met bestaande of nog op te richten lokale energiecoöperaties. Graag hierop een reactie van de gedeputeerde.

 In de bijlage over fauna staat “ Afhankelijk van de inrichting en het beheer kan een zonnepark een ecologische woestijn vormen of juist een hotspot voor biodiversiteit ”.

Dan moet je kiezen voor het laatste zou ik zeggen. In het manifest Honey Highway uit september vorig jaar pleiten natuurfederatie Drenthe en het Drents Landschap voor het inrichten van de zonneroute “Drentse-honey-highway”.

Daarvoor zou in de regels voor het ontwerp de minimale ruimte tussen de rijen zonnepanelen 1,5 meter moet zijn. Dat is 1 meter meer dan er nu staat (50cm); een afstand slecht voor de biodiversiteit en waarbij je het effect van inzaaien nauwelijks ziet .

Verder zouden de regels voor de inrichting van “overhoekjes en randen” aangepast moeten worden zodat deze vooral gebruikt worden voor extra voorzieningen voor flora en fauna

Per saldo betekent dat dan minder panelen en dus wat minder opbrengst, maar hoe mooi zou het zijn als we naast de “Hunebed Highway” straks ook de “Honey Highway” op de folder van Drenthe kunnen plaatsten.

Reactie toevoegen

U bent hier