h

GAE

8 december 2021

GAE

Foto: Groningen Airport Eeelde / www.groningenairport.nl

De SP wil dat de Staten gaan kijken of Groningen Airport Eelde nog langer, met veel gemeenschapsgeld, in de lucht gehouden moet worden. Ronald van der Meijden agendeerde dit onderwerp. "Doorgaan met het verkwisten van publiek geld, door het te storten in een zwart gat, is met de kennis van nu, niet meer met droge ogen te verkopen".

Lees hier de bijdrage:

Ik moet bekennen dat ik met enige droefheid de rapportage van- en betreffende GAE op de agenda heb geplaatst.

Op basis van de gegevens en informatie welke nu bekend, ook gezien de inhoud van de onderbouwing (zie bijlage) van dit agendapunt, moge duidelijk dat het in de “lucht” houden van GAE een uitzichtloze en kostbare hobby is en is geworden.

Al in 2013 waren de conclusies van de NRK niet mals.

. Onduidelijk was, is en blijft nog steeds wat de daadwerkelijke economische baten zijn

. Te rooskleurige veronderstellingen dor GS en PS

. Invulling politieke wens en geen rekening gehouden met economische realiteit gezien het  

. dunbevolkte achterland

. kostendekkende exploitatie niet of pas op lange termijn mogelijk

. Weinig zakelijk vliegverkeer, een beperkte functie aantrekken bedrijven.

Ook in de publicatie van SEO-economische onderzoek d.d. 01-01-2014 gaf weinig reden tot optimisme omtrent het welslagen van GAE.

Deze argumenten gelden nog steeds.

Alleen een rapportage (05-11-2013) van de RUG, was positief.

Hieruit blijkt dat sommige wetenschappelijke voorspellingen uit het verleden, geen garantie in voor de toekomst/heden.

Alles overziend, zal op zijn minst een herijking van de Verbonden Partij GAE, een terechte stap zijn.

Doorgaan met het verkwisten van publiek geld, door het te storten in een zwart gat, is met de kennis van nu, niet meer met droge ogen te verkopen.

Ongelijk erkennen is geen schande.

Hobby’s bedrijven, zonder toegevoegde waarde, met geld van een ander, wel

Gezien de huidige sociaal economische situatie, veroorzaakt door de afbraak van de verzorgingsstaat over de achterliggende jaren, zal het nog een kunst zijn hoognodige reparaties te verrichten.

Dus elke EURO telt.

Reactie toevoegen

U bent hier