h

Economische zaken en arbeidsmarkt

10 januari 2013

Sluiting gevangenissen kortzichtig

Een tiental statenleden ging afgelopen woensdag een kijkje nemen in de Grittenborgh. Staatssecretaris Teeven heeft de bijl gelegd aan de voet van het gevangeniswezen. Overal moeten gevangenissen sluiten. Volgens het plan gaan alle inrichtingen in de regio dicht. De gevangenissen in Hoogeveen, Veenhuizen en Ter Apel zijn de wacht aangezegd. Drentse volksvertegenwoordigers spraken woensdag 9 januari met leden van het actiecomité, vakbonden, OR en personeel. Ook aanwezig waren de directie van de Grittenborgh en burgemeester Loohuis van de gemeente Hoogeveen. Het bezoek vond plaats op initiatief van de SP fractie. De conclusie: Deze bezuinigingen werken als een botte bijl en een boemerang in één. Een ramp voor de werkgelegenheid in Drenthe en kapitaalvernietiging vanwege de sloop van centra. En op termijn meer onveiligheid, meer criminaliteit en meer kosten voor de samenleving.

Lees verder
28 november 2012

SP presenteert alternatieven voor sluiting gevangenissen

Nine Kooiman

Het sluiten van 11 gevangenissen en 700 gekwalificeerde medewerkers ontslaan is onverstandig en ondoordacht. Dat zegt SP-Kamerlid Nine Kooiman in reactie op de uitgelekte plannen van staatssecretaris Teeven, waarover het programma Nieuwsuur berichtte. Kooiman komt morgen bij de justitiebegroting met een breed pakket van 13 alternatieven die wel geld besparen maar ook zorgen voor een structurele aanpak van de criminaliteit

Lees verder
4 september 2012

Opkomen voor de EMCO

'We stonden samen in Den Bosch bij de landelijke protest bijeenkomst. We stonden samen in de TT-hal voor een goede CAO. We liepen mee met de mars in Assen. Samen met jullie komen we op voor de mensen van de EMCO', aldus Ko Vester, maandagmorgen in een forum in de kantine bij de EMCO in Emmen.

Lees verder
3 april 2012

SP Assen organiseert discussieavond over Eurocrisis

Op vrijdag 20 april organiseert SP Assen een discussieavond over de Eurocrisis met als inleiders SP-Tweede Kamerlid Paul Ulenbelt en SP-partijsecretaris Hans van Heijningen. SP Assen organiseert deze discussieavond om met u in gesprek te gaan over de eurocrisis en onze pensioenen. Via een steunfonds voor de euro van honderden miljarden, een nieuw hulppakket voor Griekenland en zelfs een Europese regering, denken Merkel en Sarkozy (en in hun kielzog Rutte) de euro en de Europese economie overeind te houden. Tegelijkertijd bezuinigt de regering van VVD-CDA en PVV op de sociaal zwakste groepen en koerst de regering aan op een herziening van ons pensioenstelsel.

Lees verder
25 oktober 2011

Lezing Prof. Arjo Klamer over economische crisis

Op woensdag 2 november houdt Professor Arjo Klamer in Assen een lezing over de economische crisis onder de titel “economische crisis of crisis van de economie?”.

Lees verder
18 oktober 2011

Keten van Solidariteit in Drenthe

Ook in Drenthe zijn de afdelingen druk bezig met het verzamelen van werkhandschoenen voor de Keten van Solidariteit. Deze actie is in het leven geroepen om de mensen die werken in de sociale werkplaatsen een hart onder de riem te steken, en bovendien geldt het als een protest naar het kabinet toe. Die wil flink gaan bezuinigen op de sociale werkplaatsen. Zo'n 60.000 banen staan op het spel.

Lees verder
25 september 2011

Provincie goochelt met miljoenen.10 miljoen bijbetalen voor RSP programma

Als een konijn uit de hoge hoed bleek het college juni van dit jaar 10 miljoen extra nodig te hebben. Voor de ‘regionale cofinanciering van het centrale deel van het Ruimtelijk Economisch Programma (REP) van het Regiospecifiek Pakket (RSP)’ zo lieten de Drentse bestuurders weten in een zogenaamde ‘bestuursrapportage’. VOOR WAT? zal de gemiddelde lezer zeggen. Maar ook de Staten kregen verder niks te horen waar dat geld voor nodig was. Geen toelichting bij het voorstel, geen heldere uitleg in een vergadering. Reden voor de SP een reeks schriftelijke vragen te stellen (zie bijlage). Want als er geen geld is voor bibliotheekwerk, voor alternatieve energie, voor het opruimen van asbest, of voor een klein beetje subsidie voor patiëntenverenigingen, hoe kan het dan dat de provincie zomaar 10 miljoen uitdeelt?

Lees verder
24 mei 2011

Drentse Staten tegen bestuursakkoord

,,Wat in vergaderkamertjes beklonken dreigt te worden heeft grote invloed op de Drentse samenleving. Voor Otten en Sientjes. Voor mensen die hun bijdrage leveren in de Sociale Werkvoorziening, voor Wajongers. Voor mensen in Drenthe’’, zo begon SP fractievoorzitter Oosterlaak zijn toelichting bij de gezamenlijke motie van PvdA, GL, CU, D66 en SP tegen het zogenaamde bestuursakkoord tussen Rijk, gemeentes en provincies, waarin een miljarden bezuiniging dreigt op de regelingen voor arbeidsgehandicapten. De motie haalde tot tevredenheid van de initiatiefnemers van de SP een meerderheid. Een belangrijk signaal, vinden de socialisten. Samen met alle andere kritische steden en provincies protesteert Drenthe daarmee tegen onverantwoorde bezuinigingen op mensen die niet gevraagd hebben om hun handicap en al evenmin verantwoordelijk zijn voor de crisis.

Lees verder
26 april 2011

SP ‘Jaag mensen niet de armoede in’

Ook in Drenthe zullen de komende jaren banen bij de sociale werkplaatsen verdwijnen. Ongeveer 2000 tot 2500 banen staan in Drenthe op de tocht. Het kabinet Rutte wil op de WSW bezuinigen. Hoe dat allemaal moet gebeuren, daarover onderhandelt de regering met de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG). De SP in Drenthe roept de twaalf gemeentes en bestuurders op een gezamenlijke vuist te maken, ook binnen de VNG.

Lees verder
14 maart 2011

Afdeling Meppel zet zich in voor klachten inwoners over glasvezelprovider

Glasvezelprovider Lijbrandt belooft op 9-3-2011 om klanten tegemoet te komen

Lees verder

Pagina's

U bent hier