h

Digitaliseringsvoucher Drenthe

30 maart 2022

Digitaliseringsvoucher Drenthe

Foto: SP

SP is kritisch over het voorstel voor een digitaliseringsvoucher. Ronald van der Meijden drong erop aan dat er gekeken moet worden of de MKB bedrijven, die deze subsidie aanvragen, dit geld daadwerkelijk nodig hebben. Van der Meijden: "Cadeautjes geven is een leuke bezigheid maar het gaat hier wel om gemeenschapsgeld". Lees hier de bijdrage.

Het voorliggende statenstuk betreffende “Digitaliseringsvoucher Drenthe” heeft een uitstraling van een sympathieke regeling. Speciaal voor het Midden- en Kleinbedrijf.

De onderbouwing van dit voorstel roept wel enige vragen op:

  1. De eerste vraag is of de provincie Drenthe nu de geroepen instantie is die met publiek geld het verdienmodel, de omzet en de winst van het MKB moet helpen bevorderen.
  2. Digitalisering is niet nieuw en speelt al jaren. Je kunt je dus afvragen loopt het MKB dan zo achter?
  3. Als het MKB niet in staat is zelf het bedrag van de subsidie, max. 3000 Euro, te dragen, kun je vraagtekens zetten bij de vitaliteit van deze bedrijven is.
  4. Er wordt in de onderbouwing weer geschermd met de positieve effecten voor de werkgelegenheid. Er wordt niet aangegeven welke positieve effecten het kunnen zijn. Niet in kwalitatieve zin en niet in kwantitatieve zin. Kan de gedeputeerde wat concreter zijn en aangeven wat wij nu feitelijk mogen verwachten met betrekking tot de werkgelegenheids effecten.
  5. Bij de totstandkoming van deze regeling hebben ondernemers, VNO-MKB-NCW en IBDO, vermeld onder “participatie” het belang van deze regeling onderschreven. Dat ongeveer hetzelfde als je aan een kleinkind vraagt of hij of zij een snoepje wil.

Hoewel de SP het MKB ziet als de ruggengraat van de drentse economie en de grootste banenmotor, lijkt het ons verstandig, voor toekenning van subsidie, na te gaan of een bedrijf het het nodig heeft gezien de financiële situatie van het bedrijf en het voortbestaan ervan.

Cadeautjes geven is een leuke bezigheid, doch omdat ook nog publiek geld betreft, moet het wel verantwoord zijn, zodat de burger kan begrijpen waarom.

Is de gedeputeerde bereid hierop nauw toe te zien?

Ik wil slot, zeker niet ongenoemd laten, dat Sociale/Impact ondernemingen bij uitvoering van deze regeling, extra aandacht verdienen. Wat de SP betreft een voorrangspositie.

 

Reactie toevoegen

U bent hier