h

Economische zaken en arbeidsmarkt

18 februari 2015

Visie op werkgelegenheid in de Provincie

Foto: SP

Voor de werkgelegenheid in Drenthe is het van het grootste belang dat er een eind komt aan het bezuinigingsbeleid van het rijk. Er zijn juist meer investeringen nodig. Investeringen in de sociale woningbouw, in de thuiszorg, aan de infrastructuur van het spoor, in de gezondheidszorg en bij de sociale werkplaatsen.

Lees verder
20 december 2014

Harde afspraken in Drents industriebeleid noodzakelijk

Bij Philips Lightning worden meer dan 200 banen geschrapt. Volgens de Philips-directie passen deze banen niet meer in de filosofie van het concern. Weliswaar draait het bedrijf in Emmen prima, maar naar verwachting is het goedkoper de productie te verplaatsen. Mensen die de beste jaren van hun leven aan het bedrijf gaven, mogen vertrekken. De Drentse Staten staan terecht op de achterste benen en eisen in een aangenomen motie maatregelen van de provincie en het rijk.

Lees verder
27 november 2014

SP presenteert noodfonds voor de sociale werkvoorziening

Ook in 2015 moeten arbeidsgehandicapten zekerheid hebben van hun baan en inkomen. Dat stelt SP-Kamerlid Sadet Karabulut in aanloop naar de begrotingsbehandeling van het ministerie van Sociale Zaken in de Tweede Kamer. Daarom presenteert Karabulut een noodfonds om volgend jaar 10.000 arbeidsgehandicapten aan het werk te houden. Met dit noodfonds kunnen tijdelijke contracten in sociale werkplaatsen worden omgezet in vaste contracten. Ook kunnen de duizenden mensen die op de wachtlijst voor de sociale werkvoorziening staan een arbeidsplek krijgen.

Lees verder
5 augustus 2014

Emile Roemer 3 september in Hoogeveen

Woensdagavond 3 september komt Emile Roemer naar Hoogeveen. Politiek staat momenteel erg in de belangstelling. In tijden dat het goed gaat denken veel mensen dat politiek hen niet aan gaat. Nu het echter minder gaat met onze maatschappij blijkt dat politieke keuzes wel degelijk van belang zijn

Lees verder
3 december 2013

Bijna 10.000 demonstranten in Utrecht!

 Een bont gezeldschap van bijna 10.000 mensen kwam zaterdag 30 november jl. demonstreren in Utrecht. Deze manifestatie was de aftrap voor de campagne 'Koopkracht en Echte banen'. Deze campagne is opgezet door de FNV vakbonden en wordt van harte ondersteunt door de SP Drenthe!

Lees verder
19 november 2013

Voor koopkracht en echte banen

Op zaterdag 30 november gaat de FNV van start met een campagne voor koopkracht en echte banen.  De FNV verzet zich tegen het bezuinigingspakket van het kabinet. De accijnzen gaan omhoog, de huren stijgen net als de WW-premies, de bezuinigingen in de zorg, de beperking van de kinderbijslag. Geen nieuwe banen en geen verbetering van de koopkracht.

Lees verder
18 november 2013

FNV manifestatie in de Jaarbeurs in Utrecht op 30 november

Door de enorme lastenverzwaring, opgelegd door het kabinet, daalt de koopkracht van Nederlanders. Koopkracht is belangrijk om de economie weer aan te zwengelen. Een groot deel van de economie is afhankelijk van wat we zelf in Nederland uitgeven. Daarom is een loonsverhoging voor iedereen op zijn plaats.

Lees verder
7 mei 2013

SP wil opheldering over Innovatief Actieprogramma Drenthe

De SP Statenfractie heeft schriftelijke vragen gesteld over de problemen bij één van de Drentse subsidieprogramma’s. Bij controle van het Innovatief Actieprogramma Drenthe werden onregelmatigheden ontdekt. De SP wil weten hoe groot de schade uiteindelijk is en hoe dit in de toekomst kan worden voorkomen.

Lees verder
28 februari 2013

SP-vragen over sluiting cellen.

Kamerlid Nine Kooiman neemt geen genoegen met de afbraak van de gevangenissen in Noord Nederland. Onlangs bleek dat vooruitlopend op de behandeling van de plannen van staatssecretaris Teeven in de Tweede Kamer, justitie al bezig is lege cellen te creëren en te sluiten. Gedetineerden worden overgeplaatst naar gevangenissen elders in het land.Tegelijkertijd groeit de wachtlijst van veroordeelden, al of niet ondergedoken, die een gevangenisstraf uit moeten zitten. De SP ziet niets in de plannen van justitie gevangenissen te sluiten in regio’s als Zeeland, Limburg en het Noorden.

Lees verder
26 februari 2013

Tegengas tegen Teeven

Welke kant moet het uit met de gevangenissen? Wat voor straf hoort bij een misdaad? En hoe is het mogelijk criminaliteit te voorkomen? De meningen lopen nog wel eens uiteen. Uit de hoge hoed bij de formatie van de regering van VVD en PvdA is echter een plan gekomen dat in ieder geval meer kwaad dan goed doet. Volgens staatssecretaris Teeven moet het voortaan meer de Amerikaanse kant uit. Grotere gevangenissen, zoveel mogelijk privatiseren en dat alles concentreren in de Randstad.
Ondermeer de Grittenborgh dreigt het kind van de rekening te worden. Alle partijen in de gemeenteraad van Hoogeveen en ook alle partijen in Provinciale Staten vinden dat een onzalig plan

Lees verder

Pagina's

U bent hier