h

Harde afspraken in Drents industriebeleid noodzakelijk

20 december 2014

Harde afspraken in Drents industriebeleid noodzakelijk

Bij Philips Lightning worden meer dan 200 banen geschrapt. Volgens de Philips-directie passen deze banen niet meer in de filosofie van het concern. Weliswaar draait het bedrijf in Emmen prima, maar naar verwachting is het goedkoper de productie te verplaatsen. Mensen die de beste jaren van hun leven aan het bedrijf gaven, mogen vertrekken. De Drentse Staten staan terecht op de achterste benen en eisen in een aangenomen motie maatregelen van de provincie en het rijk.

Fokker belooft ondertussen nieuwe banen! Gedeputeerde van der Tuuk stond onlangs temidden van de top van het bedrijfsleven en universiteiten op de foto. De deal was rond. De puzzelstukjes waren in elkaar gevallen. Zes miljoen subsidie en het gaat allemaal goedkomen. Werk voor Hoogeveen en voor het Drentse MKB in de 'composieten'. Fokker zelf draait ondertussen financieel uitstekend. De Drentse Staten begroetten het plan met gejuich, terwijl de SP nog maar eventjes niet deelde in de euforie. We hebben toch wat 'bedenkingen'.

In de vliegtuigbouw is een nieuwe ontwikkeling gaande met supersterke lichtgewicht materialen; zogenaamde composieten. Deze composieten zouden op veel meer vlakken toegepast kunnen worden. De provincie gaat de ontwikkelingen rond composieten stimuleren door een consortium onder leiding van Fokker te subsidieren die het allemaal van de grond moet tillen. Een samenwerking van Fokker met kennisinstellingen en het MKB. De nieuwe techniek rond de composieten moet leiden tot een bloei van werkgelegenheid in allerlei toepassingen. Die werkgelegenheid zou dan met name ook in het Noorden zijn beslag krijgen. Dankzij het project World Class Composites Solutions (WCCS) moeten uiteindelijk nieuwe producten voor de markt ontstaan. Deelnemers aan het project zijn ondermeer TNO, Technische Universiteit Delft, de Hanzehogeschool, Rijksuniversiteit Groningen en de KPN.

In een brief lieten Gedeputeerde Staten weten dat men er in toegestemd heeft een bedrag van 6,37 miljoen Euro te bestemmen voor het WCCS project. Het bedrijfsleven zelf zou 5.31 miljoen Euro bijdragen. De Drentse volksvertegenwoordiging krijgt het plan echter niet toegestuurd om een besluit te nemen, maar krijgt slechts de gelegenheid 'wensen of bedenkingen' in te dienen bij dit plan. Nadere informatie over wat er precies met de subsidie gaat gebeuren of hoe de provincie zou kunnen controleren of de subsidie goed wordt besteed is niet beschikbaar. Hush hush. Het gaat om gevoelige bedrijfsinformatie en grote belangen, waar bedrijfsleven en betrokken instellingen elkaar proberen te vinden. 'Wij nemen u graag mee in het proces', zo liet de gedeputeerde aan provinciale staten weten. In deze stap voor stap werkwijze past volgens het college echter geen besluitvorming door de volksvertegenwoordiging.

Als statenleden vinden wij het uitstekend dat Nederland blijft werken aan innovatieve producten. Knappe koppen vinden van alles uit en het is zaak daar ook mooie toepassingen voor te vinden. Toch worden wij iets minder enthousiast als blijkt dat een winstgevend bedrijf als Fokker, dat alle belang heeft bij een goede samenwerking met universiteiten en onderzoeksinstellingen en ook alle belang heeft bij een veelheid aan gespecialiseerde toeleveringsbedrijven en afnemers van ontwikkelde technologie bij de overheid aanklopt voor een blanco check. Ligt het niet op de weg van Fokker zelf om contacten op high tech gebied tot stand te brengen? De aanschaf van die JSF's en de miljarden die daarmee gemoeid zijn, was toch volgens de regering mede bedoeld voor de werkgelegenheid?

En wij blijven het ook merkwaardig vinden dat noch de provincie noch het rijk kennelijk voorwaarden verbindt aan de steun aan een bedrijf als Fokker. 

'Wij hebben meer bedrijven nodig als Philips en Fokker, bedrijven die als trekker fungeren voor de drentse economie', sprak de gedeputeerde. Op dat moment wist hij nog niet wat de medewerkers bij Philips in Emmen boven het hoofd hing. Toch hoef je niet altijd een glazen bol te hebben. Zolang het bedrijfsleven niet koerst op werkgelegenheid maar op een positief bedrijfsresultaat kan de overheid niet alleen geloven in een mooi perspectief maar dient zij ook controleerbare afspraken met bedrijven te maken, zeker bij het toekennen van subsidies bedoeld voor blijvende werkgelegenheid in onze provincie.

Statenfractie SP

Martijn van Middelaar en Philip Oosterlaak

Reactie toevoegen

U bent hier