h

Visie op werkgelegenheid in de Provincie

18 februari 2015

Visie op werkgelegenheid in de Provincie

Foto: SP

Voor de werkgelegenheid in Drenthe is het van het grootste belang dat er een eind komt aan het bezuinigingsbeleid van het rijk. Er zijn juist meer investeringen nodig. Investeringen in de sociale woningbouw, in de thuiszorg, aan de infrastructuur van het spoor, in de gezondheidszorg en bij de sociale werkplaatsen.

Meer koopkracht in de regio betekent bovendien dat bedrijven in de regio ook weer iets kunnen verkopen en de middenstand lucht krijgt. Terwijl het rijk en de regio eendrachtig samen zouden moeten werken aan de werkgelegenheid, leidt het bezuinigingsbeleid van het kabinet in veel gevallen juist tot minder banen. SP lijsttrekker Wim Moinat: ,,Ik vind dat een provincie bestuur de kant van de bevolking moet kiezen en zo nodig forse kritiek op het kabinet moet geven. Een sterke SP in zowel de provincie als in Den Haag helpt daarbij”.

Behalve dat het rijk meer zou moeten doen heeft ook de Provincie zelf volgens de SP daarin een belangrijke taak:

  • De SP wil het fijnmazig openbaar busvervoer behouden. De stadslijnen met professionele buschauffeurs moeten behouden blijven.
  • De SP pleit voor meer banen in het toerisme door ook kleinschalige speelparken, educatieve centra, festivals en evenementen te steunen en de VVV functie te herstellen.
  • De SP vindt dat ook de Provincie bij moet dragen aan goede zorg. Onder meer door mee te werken aan het tot stand komen van medische centra.
  • De SP pleit voor goed onderhoud en verbetering van weg-, water-, en spoorverbindingen, alsmede wandel en fietspaden.
  • De SP steunt provinciale regelingen voor het isoleren van woningen en het aanbrengen van zonnepanelen.

In het plan wijst de SP tevens op de noodzakelijke band van een bedrijf met de regio en de mensen in de Drenthe. Werkgelegenheid in Drenthe is gebaat bij zeggenschap in de regio zelf. Provincie en gemeentes dienen zuinig te zijn op hun aandelen in nutsbedrijven. Ook ziet de SP veel in het opzetten van lokale coöperaties en verenigingen waarin mensen hun zaken zelf regelen.

Wim Moinat: ,,Sommige van deze plannen zijn niet nieuw. Daar pleiten we al lange tijd voor. Ons 10 puntenplan is ook niet volledig. We horen graag op- en aanmerkingen en nieuwe ideeën. De komende tijd zullen we het provinciaal bestuur blijven bestoken met verder uitgewerkte plannen''. Zie bijlage voor het volledige tienpuntenplan.

Reacties

4 jaar geleden kwam vvd ook met meer banen dan bomen, tot op heden zijn die banen er nog steeds niet. Ondernemers in regio.s worden gedwongen met nw regels. Toerisme in Drenthe neemr af mbt hoge kosten naar consument. FOC zou wel banen opbrengen. Assen is de gunstige lokatie een hoofdstad van Drenthe

Wat heeft Assen het gehele jaar voor een toerist te bieden?
TT ?
Drents museum?
Meer activiteiten zou goed zijn.

Reactie toevoegen

U bent hier