h

Emile Roemer 3 september in Hoogeveen

5 augustus 2014

Emile Roemer 3 september in Hoogeveen

Woensdagavond 3 september komt Emile Roemer naar Hoogeveen. Politiek staat momenteel erg in de belangstelling. In tijden dat het goed gaat denken veel mensen dat politiek hen niet aan gaat. Nu het echter minder gaat met onze maatschappij blijkt dat politieke keuzes wel degelijk van belang zijn

Veel mensen worden geconfronteerd met politieke keuzes waardoor ze meer kosten hebben terwijl veel voorzieningen en banen verdwijnen. Dat er bezuinigd moet worden wordt verklaard vanuit de crisis. Maar hoe is die crisis eigenlijk ontstaan en in hoeverre waren politieke keuzes daarbij van belang? Welke rol speelt de eenwording van Europa?

Hoe zit het met de verdeling van vermogens in Nederland en de wereld? Is het inderdaad zo dat de armen armer worden en de rijker rijker? En wat gebeurt er met de middeninkomens? Onlangs is het boek 'Kapitaal in de 21e eeuw' van de Franse econoom Piketty vertaald in het engels. Piketty heeft aan de hand van een enorme hoeveelheid gegevens een nieuw
licht geworpen op economische ontwikkelingen. Het boek werd een bestseller onder economen.

Emile Roemer komt op woensdagavond 3 september naar zalencentrum De Vredehorst in Hoogeveen. Hij zal ingaan op de theorieën van Piketty en de groeiende ongelijkheid in Nederland. Er is ook alle ruimte voor vragen en reacties vanuit de zaal.

Reactie toevoegen

U bent hier