h

Openbaar vervoer

29 juni 2015

Draai bezuinigingen busvervoer terug en houd de professional aan het stuur

Tijdens de aankomende Statenvergadering van 1 juli dienen de SP en GroenLinks een motie in die de verslechteringen van het busvervoer in Drenthe moet stoppen. 

Lees verder
1 maart 2015

Spoorlijn Coevorden – Hoogeveen Het ontbrekende stuk spoor in het net

Foto: SP

Voor de regio Zuid-oost Drenthe zou een spoorverbinding van Coevorden naar Hoogeveen een enorme stap vooruit zijn. Daarmee krijgen reizigers een rechtstreekse aansluiting op treinen richting Groningen en Friesland. Bovendien ontstaat er op deze manier een treinverbinding richting Twente waar reizigers vanaf Hoogeveen dan voor zouden kunnen kiezen.

Lees verder
25 juli 2014

SP stelt vragen over nieuwe dienstregeling 2015

De SP Statenfractie stelt vragen naar aanleiding van de nieuwe dienstregeling 2015 voor het busvervoer in Drenthe. Tegen de nieuwe dienstregeling bleek met name in Hoogeveen en Meppel behoorlijke weerstand te bestaan bij zowel reizigers als bij gemeenteraden en gemeentebesturen.

Lees verder
11 juni 2014

Actie in Hoogeveen: De bus moet blijven!

Bij de voorjaarsnota pleitte de SP statenfractie voor extra geld naar het openbaar vervoer. In Hoogeveen heeft de SP afgelopen zaterdag handtekeningen opgehaald voor de bus in Hoogeveen. Vanaf 2015 gaat de frequentie omlaag naar éénmaal per uur en bovendien zal de bus 's avonds en op zondag niet meer rijden. Wat ons betreft onaanvaardbaar.

Lees verder
22 april 2013

OV Bureau neemt klachten en suggesties voor dienstregeling busvervoer zeer serieus

Bij het opstellen van de nieuwe dienstregeling 2014 zal het OV bureau de klachten die binnen zijn gekomen op het meldpunt van de SP Denthe meenemen. Daar waar het mogelijk is om de gesignaleerde situaties nu al te verbeteringen zal naar worden gekeken.
In totaal kwamen er 25 meldingen binnen. In december 2012 opende de SP Drenthe een meldpunt over de nieuwe dienstregeling van 9 december 2012. In totaal kwamen er 25 meldingen binnen die zijn gebundeld en besproken met het OV Bureau.

Lees verder
14 januari 2013

SP stelt mondelinge vragen over negeren Rood-sein Arriva

Naar aanleiding van het persbericht over het negeren van een rood sein door machinist op de Arrivalijn Emmen - Zwolle heeft de SP fractie mondelinge vragen gesteld. Mede ingegeven door eerdere opmerkingen dat er door de nieuwe concessiehouder gewerkt wordt met nieuwe mensen op deze route en het feit dat dit en enkelspoor is waren wij bezorgd over de veiligheid. Wij hebben de gedeputeerde Brink dan ook gevraagd of hij is geïnformeerd over het incident en hoe het contact is tussen provincie en Arriva in zake de veiligheid.

Lees verder
30 november 2012

SP Drenthe opent meldpunt nieuwe dienstregeling busvervoer

Assen. Vanaf 9 december gaat de nieuwe dienstregeling in en gelden nieuwe tarieven voor het busvervoer in Groningen en Drenthe. De SP wil graag weten hoe dat uitpakt en of OV-reizigers zonder problemen hun bestemming
kunnen blijven bereiken. De statenfractie Drenthe van de SP hoort graag hoe de nieuwe dienstregeling bevalt en waar problemen liggen die om een oplossing vragen. U kunt reageren naar drenthe@sp.nl.

Lees verder
14 juli 2012

SP Drenthe stuurt brief aan college: Geen opsplitsing dienstregeling trein in Drenthe

Demissionair minister Schultz is voornemens te experimenteren met het verder opknippen van de dienstregeling van het treinverkeer in Drenthe. Op de lijn Zwolle-Groningen zouden de stoptreinen voortaan door een ander bedrijf dan de NS moeten worden gereden.

Lees verder
4 juli 2012

Bereikbaar en betaalbaar busvervoer

De SP-fractie heeft tijdens de bespreking van de busdienstregeling voor 2013 in de commissie
Omgevingsbeleid erop aangedrongen dat Drenthe goed bereikbaar blijft. Bij de SP staat de bereikbaarheid binnen de provincie voorop. De voorgestelde maatregelen voor een bezuiniging van 6,2 miljoen euro ( 4 miljoen via de dienstregeling en 2 miljoen via tariefmaatregelen) verdelen de pijn wel eerlijk volgens Statenlid Louise Smits, maar het had natuurlijk nooit zover mogen komen.

Lees verder
30 maart 2012

SP en ChristenUnie : OV-kaart voor MBO-ers

MBO-studenten moeten net als hun collega’s van het HBO of universiteit een gratis OV-jaarkaart krijgen. Daarvoor pleitten de SP en CU opnieuw in de Statencommissie van de provincie Drente. Brabant, Limburg, Gelderland en Groningen gingen Drenthe al voor. Vooralsnog wijzen de andere partijen in het Drents parlement het voorstel nog steeds af.

Lees verder

Pagina's

U bent hier