h

OV begroting 2017

26 juni 2016

OV begroting 2017

SP ziet in de begroting van het OV Bureau veel verbeteringen en voorstellen voor uitbreidingen. Op sommige verbindingen treden wel degelijk voor bepaalde bewoners verslechteringen op.  Verbeteringen voor een groep gaat soms wel ten kosten van een verslechtering voor enkelen. Dat zal ook nooit te vermijden zijn.

Lees hieronder de bijdrage van Frank van der Pol tijdens de commissie OGB

Meneer de voorzitter bij het doorlezen van de ontwerpbegroting OV Bureau en Dienstregeling willen we toch een aan tal opmerkingen plaatsen en een aantal zaken me geven .

Over de  dienstregeling is het moeilijk om op detailniveau iets te zeggen. Er worden in feite veel verbeteringen en uitbreidingen voorgesteld. Maar op sommige verbindingen treden natuurlijk wel degelijk voor bepaalde bewoners verslechteringen op.   Verbeteringen voor een groep maar soms wel ten kosten van een verslechtering voor enkelen. Dat zal ook nooit te vermijden zijn.

Maar het zal van individuele of groepen gebruikers moeten komen om dit te signaleren dit zal dan ook pas eind 2017 uit klanttevredenheidsscore blijken . Per saldo lijkt de dienstregeling wel verder verbeterd te zijn zo als het klanttevredenheidsscore ook aangeeft.

Wat opvalt is dat de lijnbelbussen worden vervangen door de regiotaxi.
Voor een aantal lijnbelbussen geldt dat ze al opgeheven zijn en nu wordt met ingang van de nieuwe dienstregeling dit over de hele linie doorgevoerd. Overigens zal dit vanaf 2018 onder de concessies publiek vervoer gaan vallen.
Bij deze concessie publiek vervoer zal moeten blijken hoe het met de buurtbusprojecten gaat waar nu nog door vrijwilligers wordt gereden en die 'professionele facilitering' krijgen van het OV bureau.

Wij zijn natuurlijk tegen het rijden van vrijwilligers op zo'n publieke dienstverlening. Als de inzet van vrijwilligers als chauffeur met ingang van de nieuwe publieke concessies verdwijnt is het met enige tegenzin nog wel een jaar te gedogen dat het OV bureau hier materiaal e.d. beschikbaar stelt.met andere woorden na 2017 geen vrijwilligers meer maar betaalde krachten het is tenslotte gewoon werk.

In de begroting staat bij de kosten o.a. de post concessiemanagement KLOV( kleinschalig openbaar vervoer 6 regioconcessies) , ook na 2017. Dat is toch het verhaal over de belbussen, regiotaxi's etc waarvoor geldt dat dit ondergebracht wordt bij de concessies publiek vervoer vanaf 2018? Moet ik hieruit afleiden dat het beheer en de uitvoering van deze concessies bij het OV bureau blijft?

Men heeft in de begrotingen voorzichtig geopereerd. De gehanteerde percentages lijken haalbaar waar zitten deze twijfels   

Op blz 8In de ontwerpbegroting 2017 staat ;
'Ook deze aanvullende voorzieningen kunnen voor een langere periode worden vastgelegd in de omgevingsvisie'.
Kunt u dit ook nader uitleggen

Ik mis in het ontwerp dienstregeling de directe verbinding Emmen Hoogeveen Meppel voor deze regio kan Qliner heel belangrijk zijn zowel voor de studenten als voor het woon werk verkeer en vooral niet te vergeten de bezoekers aan de ziekenhuizen in Hoogeveen en Emmen  die steeds meer samen gaan werken en wat dacht u van het wildlands     

Blij zijn we tenslotte dat lijn 73 naar Ter Apel blijft bestaan maar jammer dat we geen verbinding kunnen vinden tussen het AZC en het centrum van Ter Apel.

Ten slotte mijn laatste vraag bij de telgegevens of reizigerskilometers worden daar alle gebruikers van het openbaar vervoer meegenomen of zijn dit alleen de ov chipkaart gegevens en vallen de abonnementhouders en losse kaartverkoop hier buiten?

Reactie toevoegen

U bent hier