h

Actie in Hoogeveen: De bus moet blijven!

11 juni 2014

Actie in Hoogeveen: De bus moet blijven!

Bij de voorjaarsnota pleitte de SP statenfractie voor extra geld naar het openbaar vervoer. In Hoogeveen heeft de SP afgelopen zaterdag handtekeningen opgehaald voor de bus in Hoogeveen. Vanaf 2015 gaat de frequentie omlaag naar éénmaal per uur en bovendien zal de bus 's avonds en op zondag niet meer rijden. Wat ons betreft onaanvaardbaar.

Deze actie hebben we niet zelf bedacht. We sluiten aan bij een initiatief van een inwoner van Hoogeveen, de heer Takkenberg. Hij wees ons er op dat vanaf 2015 de dienstregeling alweer wordt versoberd. Daarbij gaf hij een korte historie van de bezuinigingen van de afgelopen jaren.

Lijn 1 naar Schutlanden

2012: half-uur-dienst, tot 22:00 uur, Ma-Zo
2013: uurdienst, tot 22:00 uur, Ma-Zo
2015: uurdienst, tot 20:00 uur, niet op zondag

Lijn 2 naar Krakeel

2012: kwartierdienst, tot 22:30, Ma-Zo
2013: half-uur-dienst, tot 22:30, Ma-Zo
2015: uurdienst, tot 20:00 uur, niet op zondag

Het is duidelijk dat de voorziening steeds minder wordt. Het is logisch dat daardoor ook minder gebruik wordt gemaakt van de bussen.
Immers, als de bus niet rijdt als je hem nodig hebt, kun je er ook geen gebruik van maken. En wat is het argument voor deze volgende versobering? Er wordt te weinig gebruik van gemaakt. Het mag duidelijk zijn dat door de beperking van het aantal ritten nóg minder mensen gebruik van de bus kunnen maken.

Er zijn op de Hoofdstraat 373 handtekeningen verzameld. Samen met de handtekeningen diede heer Takkenberg al had verzameld nadert het totaal
duizend mensen die zich al hebben uitgesproken tegen verdere bezuinigingen op het stadsvervoer. Overigens reageerden veel mensen dat er nu al te weinig bussen rijden. Het is voor mensen die afhankelijk zijn van openbaar vervoer onmogelijk om op zondagmorgen naar de kerk of op visite te gaan. Wie 's avonds laat met de trein aankomt kan niet meer met de bus de wijken in. En een uur wachten als de bus net is geweest is natuurlijk veel te lang, vooral als het koud is.

De petitie is ook online te ondertekenen: klik hier!

Reactie toevoegen

U bent hier