h
18 mei 2016

Bespreking FOC Assen

Foto: Planbureau voor de leefomgeving / www.drenthejournaal.nl

Tijdens de commissie omgevingsbeleid lieten de SP, CDA, ChristenUnie, GroenLinks, en 50Plus duidelijk weten geen FOC in de periferie te willen toestaan. Alle insprekers (InRetail, MKB Noord, MKB Assen, IVBN, DTNP, Vanderveen en Bunt) deden een oproep aan de Staten om geen FOC bij het TT circuit te plaatsen.

Lees verder
28 april 2016

Thema avond over TTiP/ CETA met Anne-Marie Mineur.

Foto: SP

De SP afdeling Emmen organiseert op vrijdag 29 april a.s. een thema-avond over het Trans-Atlantisch Handels- en Investeringspartnerschap, oftewel TTIP met medewerking van SP Europees parlementariër Anne-Marie Mineur.

Lees verder
20 april 2016

Teken de petitie van Natuur en Milieufederatie Drenthe

Foto: SP

Drenthe dreigt een megastallen provincie te worden. Bekijk het filmpje en teken de petitie van Natuur en Milieufederatie Drenthe.

Lees verder
17 april 2016

Regioconferentie

Foto: Fred Radema / Facebook Fred Radema

Zaterdag 16 april was er weer de jaarlijkse regioconferentie in Assen. De fractie in de Provinciale Staten deed verslag van haar activiteiten. Daarnaast werden thema's met de leden besproken die vooral meingvormend van aard zijn.

Lees verder
13 april 2016

Oppositie keurt gang van zaken rond vertrek gedeputeerde af

De oppositie keurt de handelswijze van GS rond het vertrek van gedeputeerde van der Tuuk af. De SP, D66, PVV, Sterk Lokaal en 50plus dienden daarom tijdens de Statenvergadering een motie van afkeuring in.Lees verder
31 maart 2016

Zorgen om rijksmonument in Westerveld

Foto: Heemschut / www.heemschut.nl

Op de website van Erfgoedvereniging Heemschut staat het bericht dat ze zich grote zorgen maken over de ophoging van het erf van Lhee 10 en de gevolgen voor een naastgelegen boerderij aan de Lhee 9 in de gemeente Westerveld. Statenlid Ko Vester deelt de zorgen van de bewoners en het Heemschut. "Dat dit zomaar kan in een mooi karakteristiek landschap en naast een rijksmonument. Het is geen gezicht?"  Vester heeft inmiddels vragen gesteld.

Lees verder
31 maart 2016

Sociaal Domein Hutspot

Foto: Holland.com / www.holland.com

Goed bedoelde hutspot maar nog niet echt lekker. Zo kwalificeerde Louise Smits afgelopen woensdag de notitie over het sociaal domein. "We missen een visie met een planning en prioriteiten".

Lees verder
9 maart 2016

Circulaire Economie Drenthe

Foto: Rijksoverheid / www.overheid.nl

De SP en 50 plus dienden een motie in over Circulaire Economie. De fracties vinden dat  Drenthe werk moet maken van een versnelling richting een circulaire economie.

Lees verder
9 maart 2016

Nota grondbeleid

Foto: Provincie Drenthe / www.ruimtelijkeplannen.nl

De SP diende een amendement in op de nota grondbeleid. Naast grondbeleid voor natuur, water en bodem is nu ook Ruimtelijk-economische ontwikkeling opgenomen. Er moet nog een aparte beleidsnota komen voor dit onderdeel. Volgens de SP hoort Ruimtelijk-economische ontwikkeling nog niet in de beleidsnota grondbeleid thuis en moet dat pas na goed onderzoek en bespreking in de Staten worden toegevoegd.

Lees verder
5 maart 2016

‘Kamp eet nog liever zijn stropdas op dan dat hij dit plan aanpast’

Foto: Platformstorm.nl / Platformstorm.nl

De plannen voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer liggen t/m 14 april ter inzage. SP-Kamerlid Eric Smaling probeerde het Rijk deze week nog op andere gedachten te brengen. Kamp eet nog liever zijn stropdas op dan dat hij dit plan aanpast aldus Smaling in het DvhN.

Lees verder

Pagina's