h

Jaarverslagen WMD

8 november 2017

Jaarverslagen WMD

Foto: SP

Toch nog zorgen en irritatie bij de bespreking van de jaarrekeningen van de WMD en de brief  over de investeringsmogelijkheden. Lees hier de bijdrage van Greetje Dikkers:

De SP fractie is blij te lezen dat er afscheid genomen is van de golfbaan. Wij hadden eerder al schriftelijke vragen gesteld over deze ander-wateractiviteit. Minder aangenaam is het risico wat de WMD loopt over de investering in een waterfabriek en multimedia bedrijf bij Wildlands. Als Wildlands kopje onder gaat worden deze investeringen waardeloze activa op de balans van de WMD met alle gevolgen van dien. We hebben het dan wel over 20 miljoen(2016).

De SP heeft al eens eerder aangekaart dat het college wat al te stellig zegt dat, in de jaren waar we het vandaag over hebben, de niet-drinkwateractiviteiten geen effect hebben gehad op de drinkwatertarieven. Je zou haast denken dat er nog nooit een ACM rapport over de WMD is gelezen. Keer op keer gaf de ACM aan dat het niet na te gaan is hoe de WMD de kosten voor niet-drinkwatertaken heeft doorberekend aan de klanten.  

Citaat uit het laatste rapport van de ACM over 2016 van februari dit jaar: ‘De lijst die WMD gebruikt voor het scheiden van kosten waarborgt deze scheiding onvoldoende, daarbij is het niet navolgbaar hoe deze lijst is gebruikt. Ook maakt WMD niet inzichtelijk hoe WMD haar activa verdeelt over de verschillende taken en activiteiten’. Einde citaat

Ergelijk is het dan ook dat het college in haar brief van gisteren zegt: citaat ‘Voor de normering van de tarieven door de rijksoverheid geldt, dat het tariefbeleid van de WMD aan zeer strakke banden wordt gelegd’ einde citaat. Dat had u jaren geleden op basis van de rapporten van de ACM over de WMD aan kunnen zien komen. De WMD voldeed al die jaren niet aan de eisen die de waterwet daarvoor stelt.

Met de sector was afgesproken dat er vanaf 2016 het kostprijsmodel* toegepast zou worden. De WMD gebruikte deze in 2016 nog steeds niet. Vraag aan de gedeputeerde. Doen ze dat per 2017 wel? Hebben ze in 2017 wel inzichtelijk gemaakt hoe de activa verdeeld zijn over de verschillende taken?

We beseffen heel goed dat wat de WMD in het verleden heeft gedaan met de anderwater-activiteiten en de buitenlandse activiteiten een puinhoop heeft opgeleverd. Geef dat gewoon toe. Het is sinds een jaar nu allemaal afgesplitst. Hopelijk komt het goed en gaat Wildlands niet kopje onder. Doe niet voorkomen alsof het een verrassing is dat het tariefbeleid van de WMD aan zeer strakke banden wordt gelegd. Dat soort uitspraken past u als toezichthouder niet en wekt bij ons, gezien de historie met de WMD, alleen maar irritatie.

De lage solvabiliteit als gevolg van het Indonesie-avontuur heeft gevolgen voor het investerinsprogramma. Sinds de brief van gisteren weten we dat er pas over 15 tot 20 jaar genoeg geld is om de asbestcementleidingen te vervangen. Dat de tarieven verlaagd moeten worden op basis van te hoge tarieven in 2016 is nog zo'n fraaie reden voor te weining financiële ruimte. Leg dat maar eens uit aan de burger. Eerst betaal je meer dan nodig. Daarna is er te weinig ruimte om te investeren in onderhoud. Maar zoals in de brief van GS staat is de leveringsbetrouwbaarheid gelukkig niet in het gedrang.

*Kostprijsmodel: systematiek waarbij jaarlijks op dezelfde wijze de kosten worden berekend en onderliggende keuzes voor werkwijze en verdeelsleutels worden gemotiveerd

Reactie toevoegen

U bent hier