h
15 december 2015

INretail roept Raad Assen op niet tot overhaaste besluitvorming over te gaan ivm FOC bij TT circuit

Het is al enige tijd onrustig in Assen. Het college van B&W heeft een intentieovereenkomst getekend voor een Factory Outlet bij het TT circuit. In opdracht van de gemeente Assen en de provincie Drenthe heeft Strabo onderzoek gedaan. INretail stuurde onlangs een brief met een oproep om niet tot overhaaste besluitvorming over te gaan.

Lees verder
12 november 2015

Begroting 2016

Foto: SP

Woensdag 11 november stond de Statenvergadering in het teken van de begroting 2016. Lees hier de bijdrage 1e termijn van fractievoorzitter Wim Moinat.

Lees verder
20 oktober 2015

Oosterlaak herkozen voor landelijk bestuur

Voor Drenthe is Philip Oosterlaak met algemene stemmen herkozen als SP regio-vertegenwoordiger. SP-ers uit de noordelijke provincies kwamen afgelopen zaterdag in Assen bij elkaar in de aanloop naar het SP-congres. Het landelijk bestuur van de SP bestaat uit 20 vertegenwoordigers uit de provincies, waarvan 1 uit Drenthe, 13 kandidaten die door het congres gekozen worden en de voorzitters van de SP-fracties in de eerste en tweede kamer, de Europese fractie en de voorzitter van jongerenorganisatie Rood.

Lees verder
16 oktober 2015

Eerste Kamer eist extra geld voor veiligheid en justitie

De Eerste Kamer waarschuwt het kabinet voor een frontale botsing in december als de begroting voor veiligheid en justitie niet wordt aangepast. Een motie van CDA en SP kreeg tijdens de algemene beschouwingen in de Senaat over de begroting voor 2016 een ruime meerderheid. Alleen VVD en PvdA stemden tegen. De strijd voor het openhouden van de rechtbank in Assen krijgt hiermee steun van de Eerste Kamer.

Lees verder
14 oktober 2015

Minister houdt onvoldoende rekening met de reactie van Drenthe en gaat gewoon door

Foto: SP / www.drentsemondeoostermoer.nl

Het inpassingsplan windpark Drentse Monden en Oostermoer werd in een extra Statenvergadering  besproken. De SP pleit voor meer draagvlak onder de bewoners, biedt ze keuzeruimte voor alternatieven zoals bijvoorbeeld  zonneweides. Ook is het voor de SP helemaal niet vreemd dat die omwonenden de mogelijkheid krijgen om mee te doen in een soort van energiecollectief, zodat ze ook de vruchten kunnen plukken van dit windmolenpark om de hoek. Draagvlak creëren doe je met, niet ondanks mensen.

Lees verder
13 oktober 2015

Van Nispen: toegankelijkheid recht staat op het spel door ontmanteling rechtbanken

Foto: SP

'De toegankelijkheid van het recht staat op het spel als we om financiële overwegingen rechtbanken ontmantelen.' Dat zegt SP-Kamerlid Michiel van Nispen na de hoorzitting in de Tweede Kamer over het voornemen om zeven vestigingen sterk in te krimpen. Rechtbanken in Alkmaar, Almelo, Assen, Dordrecht, Lelystad, Maastricht en Zutphen worden in hun voortbestaan bedreigd. 'Dit is een heel slecht plan.'

Lees verder
21 september 2015

Rapport over Transferium bij de Punt biedt onvoldoende houvast

Dat is althans de reactie van het Natuurplatform Drentsche Aa op het nut en noodzaak-rapport van de Anteagroup. De Staten hadden opdracht gegeven om nut en noodzaak van een grootschalig  transferium bij de Punt te onderzoeken.

Lees verder
10 september 2015

Geen draagvlak voor PVV voorstel

Een voorstel van de PVV om te komen tot meer draagvlak onder burgers bij lastige beslissingen kreeg geen steun.

Lees verder
3 september 2015

PVV zoekt zondebok, maar slaat de plank mis!

Foto: SP

De Statenfractie van de PVV vindt dat asielzoekers die een verblijfstatus hebben, geen voorrang moeten krijgen bij het de toewijzing van een huis. Zij probeerden de andere partijen woensdagmiddag tijdens de Statencommissie OGB daarvan te overtuigen. Dat liep echter totaal anders, geen enkele partij was het met hen eens en de kritieken waren niet mals.

Lees verder
11 augustus 2015

SP bezorgd over wijziging gasopslagplan Norg

Foto: Gemeente Noordenveld / www.gemeentenoordenveld.nl

De SP Statenfractie Drenthe is bezorgd over de gang van zaken en de eventuele gevolgen van het   gewijzigde gasopslagplan bij Norg.

Lees verder

Pagina's