h
26 oktober 2016

Staten geven mening over wel of niet investeren in Groningen Airport Eelde

Foto: Groningen Airport Eeelde / www.groningenairport.nl

Eind dit jaar wordt de Staten gevraagd een besluit te nemen over Groningen Airport Eelde. In de commissie OGB konden partijen hun mening over de drie scenario's meegeven aan GS.

Lees verder
20 oktober 2016

Leden Drenthe bijeen over verkiezingsprogramma

Foto: SP

Maandagavond 24 oktober bespreken drentse SP-ers het programma en de voorgestelde kandidatenlijst. Daarbij is partijsecretaris Hans van Heijningen uitgenodigd om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Uiteindelijk vindt besluitvorming plaats op het SP-verkiezingscongres in januari van het nieuwe jaar.

Lees verder
28 september 2016

SP en GroenLinks houden motie medicijnafval aan

SP en GroenLinks houden motie medecijnafval aan. De motie roept op om te komen tot een  regionaal inzamelsysteem voor restanten medicijnen en gebruikte en ongebruikte injectienaalden. Gedeputeerde Stelpstra gaat eerst in overleg met de vereniging van Drentse gemeenten omdat er ook landelijk gesprekken gaande zijn. Stepstra wil hiermee bestuurlijke drukte op meerdere niveau's voorkomen.

Lees verder
28 september 2016

Alle informatie waterprojecten WMD wordt toegestuurd

Foto: SP

De SP had een motie aangekondigd om de rapporten en de brieven over de Indonesische waterprojecten van de WMD naar de Staten te sturen. Gedeputeerde Bijl zei aan het begin van de vergadering gelijk toe dat de informatie wordt opgestuurd.

Lees verder
24 september 2016

24 september: Laat de NAM beven

Foto: gasverzet / Coalitie Gasverzet Groningen

Zaterdag 24 september orgasnieert de Coalitie Gasverzet Groningen een grote demonstratie in Assen bij het hoofdkantoor van de NAM tegen het
gasbesluit van minister Kamp. De SP roept iedereen op om zaterdag mee te doen en te laten zien dat belangen van bewoners boven die van gasreuzen gaan!

Lees verder
23 september 2016

Vragen Eric Smaling over inpassing windpark Drentse Monden en Oostermoer

Foto: SP

Tweede kamerlid Eric Smaling stelt opnieuw vragen aan minister Kamp over de inpassing van het windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Op 5 oktober debatteert de tweede kamer over het energieakkoord. Smaling wil voor die tijd weten hoe het is gesteld met het profiteren van de omgeving van de opbrengsten van windenergie, afwikkeling van de planschade en compensatie van geleden schade waaronder waardedaling van de woningen?

Lees verder
14 september 2016

Uitvoeringsprogramma onderwijs en arbeidsmarkt

Foto: provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

In het Uitvoeringsprogramma Onderwijs en Arbeidsmarkt ontbreekt volgens de SP de kritische vraag hoe haalbaar een en ander is. In de praktijk zullen er gewoon voldoende arbeidsplaatsen moeten komen en blijven voor mbo en lagere opleidingen.

Lees verder
14 september 2016

Cultuurnota 2017-2020

Foto: provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

SP wil een stipendium voor alle vormen in de cultuur, dat de mogelijkheid schept voor een talent om zich verder beroepsmatig en kwalitatief te ontwikkelen.

Lees verder
12 september 2016

Vragen Smaling (SP) aan minister van EZ over uitblijven onderzoek windturbines bij Lofar.

Foto: ruimtelijkeplannen.nl / www.ruimtelijkeplannen.nl

SP tweedekamerlid Eric Smaling stelt vragen aan de minister van Economische Zaken over het uitblijven van het onderzoek naar de plaatsing van windmolens bij Lofar. Smaling wil ook weten wat de reden is voor het afzeggen van het gesprek met de Drentse gedeputeerde Stelpstra.

Lees verder
7 september 2016

Toezicht op risicovolle bedrijven

Foto: brzoplus / www.brzoplus.nl

De Noordelijke rekenkamer onderzocht het toezicht op risicovolle bedrijven in de drie noordelijke provincies.

Lees verder

Pagina's