h

Verloskunde moet blijven in Bethesda

30 mei 2018

Verloskunde moet blijven in Bethesda

Foto: SP

Zaterdag 19 Mei trokken honderden demonstrerende Hoogeveners in optocht naar het ziekenhuis en hebben inmiddels duizenden bezorgde inwoners een petitie voor behoud van een volwaardig Bethesda getekend. Op 25 mei volgde er een discussieavond met SP tweedekamerlid Henk van Gerven die eerder al kamervragen stelde naar aanleiding van de brandbrief van verloskundigen.

Zorg concern Treant liet dinsdag 16 mei weten de afdelingen verloskunde
uit Hoogeveen en Stadskanaal te gaan verplaatsen naar Emmen. Zoals de
verloskundigen in hun brandbrief al hebben aangegeven brengt dit
onverantwoorde risico’s met zich mee voor moeder en kind. Voor de SP was
dat, gesteund door GroenLinks, reden tot het organiseren van een lawaai
demonstratie. Alle politieke partijen sloten zich hierbij aan en gingen
voorop in de mars naar Bethesda. Om 1 minuut voor twaalf verstomde het
lawaai van de ongeveer 1000 betogers voor het ziekenhuis. Hiermee werd
uiting gegeven aan de vergaande gevolgen voor aanstaande ouders en
ouders met zieke kinderen die afhankelijk zijn van de uitstekende zorg
in ziekenhuis Bethesda.

SP raadslid Jutta van den Oord verwelkomde de demonstranten voor vertrek
bij het raadhuis. Vervolgens was het woord aan wethouder Erwin Slomp,
CDA kamerlid Agnes Mulder en actievoerder van het eerste uur Frits
Kappers. Van den Oord. ,,Sluiting van verloskunde en de kinderafdeling
van Bethesda is een ramp voor ouders en kinderen in Hoogeveen en de
gehele Z-O regio van Drenthe. Bovendien komt het voortbestaan van
Bethesda daarmee op de tocht te staan. Zonder deze afdelingen verdwijnen
belangrijke peilers onder het ziekenhuis vandaan en leert de
geschiedenis dat dit het begin is van het einde voor Bethesda”.

Volgens de Raad van Bestuur van Treant is sluiting van verloskunde in
Hoogeveen nodig omdat er te weinig kinderartsen bereid zijn gevonden bij
Treant te komen werken. Door de zorg in het Scheperziekenhuis in Emmen te
concentreren zou het mogelijk blijven verantwoorde zorg te blijven
aanbieden voor de regio. Van den Oord: ,,In omliggende ziekenhuizen is
het gebrek aan kinderartsen toch echt een minder groot probleem. Treant
is het resultaat van een mislukte fusie van drie ziekenhuizen en een
reeks van conflicten binnen de nieuw gevormde Raden van Bestuur en
Toezicht. Dit heeft er toe geleid dat het vertrouwen in de bestuurlijke
capaciteiten tot het nulpunt is gedaald. Zowel onder het personeel als
ook onder de inwoners in de Hoogeveensche regio. Het is nu tijd schoon
schip te maken aan de top en met een schone lei opnieuw te beginnen. Dan
is er een kans het verloren vertrouwen te herwinnen en het slechte
imago van Treant om te keren. Alleen dan zullen de benodigde
specialisten weer willen solliciteren op vacatures bij
Treant.”

Bij het protest liepen opvallend veel kinderen en hun ouders mee. De
kinderen deden enthousiast mee met het lawaai protest van potten en
pannen, toeters en bellen. Jammer genoeg ontbrak het vliegtuig dat de
boodschap 'Verloskunde moet blijven!' boven Hoogeveen zou laten
rondcirkelen. Bij het opstijgen kwam de sleep met de tekst in de bosjes
rondom het vliegveld terecht.

“Al met al denken wij dat Hoogeveen luid en duidelijk van zich heeft laten
horen. Honderden mensen op de been. Duizenden die de petitie
ondertekenen. Heel veel aandacht in de plaatselijke, regionale en
landelijke media. Ondertussen is er een eenheid gesmeed in de
plaatselijke politiek waarbij het voor alle politieke partijen duidelijk
is dat Treant een onacceptabel beleid voert welke tot de ondergang van
Bethesda kan leiden. We hopen hiermee een bijdrage te hebben kunnen
leveren om zelfs in Den Haag te worden gehoord. Laat een ding duidelijk
zijn: Nu en in de toekomst blijven we in Hoogeveen opkomen voor
ziekenhuis Bethesda!”

Afgelopen vrijdag 25 mei organiseerde de SP Hoogeveen een discussieavond over de toekomst van ziekenhuis Bethesda. Tweede Kamerlid, namens de SP, Henk van Gerven ging in gesprek met bezorgde inwoners van Hoogeveen en ook met personeel van Bethesda. Journalist Alexander van Netten heeft verslag gemaakt van deze avond. Zie onderstaande link voor het verslag:

https://dehoogevener.nl/sp-debat-passie-strijdbaar-en-actiebereidheid/

Naar aanleiding van de brandbrief (zie bijlage) van verloskundigen over de mogelijke sluiting van de afdeling klinische verloskunde in Hoogeveen stelde SP Tweedekamerlid Henk van Gerven eerder deze week de volgende vragen:
Schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Medische Zorg en Sport over de dreigende verdwijning van de klinische verloskunde uit het Bethesda Ziekenhuis Hoogeveen.

1. Is het juist dat de Raad van Bestuur van Treant voornemens is de klinische verloskundige afdeling van het Bethesda Ziekenhuis in Hoogeveen te sluiten vanwege een tijdelijk tekort aan kinderartsen? 1
2.  Onderschrijft  u de zorgen die de  eerstelijns verloskundigen uitspreken over het behoud van de veiligheid, kwaliteit, bereikbaarheid en betaalbaarheid van de verloskundige zorg in de regio Hoogeveen (Zuidoost Drenthe) door de dreigende verdwijning van de klinische verloskunde in de regio Hoogeveen? Zo  neen, waarom niet?
3. Wat is uw oordeel over de dreigende sluiting van de klinische verloskunde in Hoogeveen  in de wetenschap dat 67% van de zwangeren een lage SES hebben met extra risico’s en een AZC dichtbij het ziekenhuis is gelegen?
4. Deelt u de zorgen van de eerstelijns verloskundigen dat het sluiten van de klinische verloskunde tot een hogere perinatale sterfte zou kunnen leiden in een regio waarbij de sociale status qua risico’s vergelijkbaar
is met Rotterdam?
5. Bent u bereid uw – tot nu toe- afstandelijke houding te laten varen en uw invloed aan te wenden om ervoor te zorgen dat de klinische verloskunde in Hoogeveen blijft en zowel Treant als de zorgverzekeraars Achmea en Menzis aan te spreken op hun maatschappelijke verantwoordelijkheid? Zo neen, waarom niet?
6. Bent u bereid uw invloed aan te wenden om het tekort aan kinderartsen voor Treant op te lossen. Zo neen, waarom niet?
7. Wilt u deze vragen gezien de actualiteit zo snel mogelijk beantwoorden?

Reactie toevoegen

U bent hier