h

Begroting 2018

8 november 2017

Begroting 2018

Foto: www.drenthe.nl / www.drenthe.nl

Het college wil onder het motto 'Doen zit in onze natuur' met de begroting voor 2018 grote stappen voorwaarts zetten. De SP maakt zich zorgen of er nog voldoende extra geinvesteerd kan worden in belangrijke opgaven waar we niet omheen kunnen. Zoals klimaatverandering, bodem- en waterkwaliteit,  energietransitie, asbestsaneringen, armoede, vergrijzing en krimp.

Lees hier de bijdrage van Wim Moinat:

De SP-fractie voelt zich wel lekker bij het nieuwe motto ‘Doen zit in onze natuur’. Het klinkt lekker groen en actief, waarmee het college aangeeft dat het tijd is voor grote stappen voorwaarts.

Voorzitter, 2018 en 2019 staan in het teken van het realiseren van 85 miljoen aan investeringsplannen. Breedband, Groningen Airport Eelde, Fietsprovincie, Vitale vakantieparken, Herstructurering fonds, Binnenstad fonds, IJsbaan.

We doen veel en geven veel extra geld uit in een hele korte tijd. Maar maken we wel de juiste keuzes? We doen nog maar heel weinig extra investeringen om de grote problemen die op ons afkomen aan te pakken. Dan heb ik het over de gevolgen van klimaatverandering, de waterkwaliteit, de bodemkwaliteit, de energietransitie, de asbestsaneringen, armoede, vergrijzing en krimp.

Het zijn stuk voor stuk problemen die niet vanzelf weer weggaan. Het zijn geen tijdelijke ongemakjes maar enorme opgaven. Het is dan ook wel even slikken als je ziet dat slechts 10% van de extra investeringen daarop betrekking heeft, namelijk energieneutraal wonen (6,5 mln.) en asbestsanering (3,5mln.). Gelukkig zien we in de begroting veel goede intenties en plannen, ik noem er een paar.

  • In 2018 krijgen we de eerste concrete resultaten van het Noordelijke Innovatie lab Circulaire economie (NICE). Leuke afkorting want het is zeker NICE dat we er mee aan de slag gaan.
  • De komende tijd wordt er overlegd met gemeenten en waterschappen over de gevolgen van de klimaatveranderingen voor de stad. Hoe voorkom je hittestress en extreme neerslag in korte tijd. Operatie Steenbreek is een goed initiatief voor gemeenten om zich bij aan te sluiten. In Assen is maandag een SP-motie daarover overgenomen door het college. Ik heb de motie met uitleg bij me en zal het aan de gedeputeerde geven.
  • Volgend jaar is er een congres over de grond- en oppervlaktewaterkwaliteit.
  • Er wordt ingezet op waterstofeconomie in combinatie met zonne- en windenergie.
  • Er komt een tweede uitvoeringsprogramma Vitaal platteland.
  • Er is een conferentie geweest over Armoede en we doen onderzoek naar overerfbare armoede. De nieuwe CDK wil dat geen kind meer in armoede opgroeit en als provincie dragen wij bij aan de Stichting Mens en Maatschappij voor de opleiding tot ervaringsdeskundige armoedebestrijding Drenthe! Kortom, 2018 wordt een jaar waarin we concrete stappen voorwaarts moeten zetten in de aanpak van armoede.
  • Er komt een nieuwe nota Visie op leefbaarheid en Krimp.
  • Volgend jaar komt er een actualisatie voor groot (variabel) onderhoud voor de provinciale wegen en vaarwegen. Het reguliere onderhoud is wel begroot.

Voorzitter, op blz. 239 kunnen we zien dat het saldo financieringsmiddelen vanaf 2019 negatief is. In 2021 komen we 67 miljoen te kort. Met andere woorden vanaf 2019 moeten we al geld gaan lenen of wellicht alsnog de motorrijtuigenbelasting fors omhooggooien. De vraag is of er dan nog wel ruimte is om extra te investeren in het aanpakken van die grote opgaven waar we echt niet omheen kunnen. We horen graag van de andere fracties en het college of ze onze zorgen op dit punt delen en hoe zij hier tegenaan kijken.

Reactie toevoegen

U bent hier