h

SP: sluit kerncentrale in Lingen (Duitsland)

29 november 2017

SP: sluit kerncentrale in Lingen (Duitsland)

Foto: wikipedia / www.nl.wikipedia.org

Nadat er opnieuw een incident bij de kerncentrale Lingen werd gemeld stelde de SP schriftelijke vragen. Deze oude kerncentrale, net over de grens bij Emmen, moet volgens plan in 2022 sluiten. De SP vindt dat de centrale zo snel mogelijk definitief gesloten moet worden om de veiligheid van inwoners te garanderen.

Wim Moinat: Er zijn al meer dan honderd incidenten geweest bij deze kerncentrale. Ik wil dat we vanuit Drenthe druk uitoefenen richting Duitsland om versneld de kerncentrale te sluiten.                                                                           

Lees hieronder de vragen:

Woensdag 15 november j.l. verscheen in meerdere media in Duitsland en Nederland het bericht dat in de kerncentrale bij het Duitse plaatje Lingen een lek was ontdekt. Het zou gaan om “een lek van koelwater”.  Naar aanleiding van dit incident heeft de SP de volgende vragen:

 1. Bent u op de hoogte van het gemelde incident in Duitsland?
 2. Kunt u bij de Veiligheidsregio Drenthe of bij de landelijke overheid nagaan hoe de Duitse autoriteiten tot de conclusie zijn gekomen dat er geen sprake was van een gevaarlijke situatie?
 3. Komen de Nederlandse autoriteiten met een eigen onderzoek naar het gemelde incident?
 4. Zo ja, op welke termijn? Zo nee, waarom niet?
 5. Kunt u bij de Veiligheidsregio Drenthe of bij de landelijke overheid nagaan wat er precies gebeurd is in de kerncentrale?
 6. Uit welk koelwatersysteem is er een lekkage geweest? Betrof dit de primaire, secundaire of tertiaire kring, of betrof het een ander systeem?
 7. Indien het een ander systeem betrof, wat was hiervan de functie?
 8. Wat zouden de slechtst denkbare gevolgen kunnen zijn geweest van het lek?
 9. Is er sprake geweest of kan er sprake zijn geweest van lekkage naar de omgeving van radioactief materiaal?
 10. Zo ja, welke isotopen betreft dit en in welke hoedanigheid zijn deze vrijgekomen? Zo niet, hoe is men tot deze conclusie gekomen?
 11. Bent u het met de SP eens, dat gedetailleerde informatie over de staat van kernreactoren in de buurt van de Nederlandse grens, zeker in het geval van bewezen disfunctioneren, essentieel is om de volksgezondheid en de veiligheid van Nederlandse inwoners te bevorderen?
 12. Welke vorm van dialoog of samenwerking bestaat er tussen u of de Veiligheidsregio Drenthe met de Bundesregierung in Berlijn en de Landesregierung in Hannover met betrekking tot de kerncentrale in Lingen?
 13. Op welke termijn verwacht u op de hoogte te kunnen zijn in het geval van een calamiteit?
 14. Welke rol ziet u voor uw College in het garanderen van de veiligheid van Drentse inwoners die zich binnen het potentiële effectgebied van een kerncentrale bevinden?
 1. Bent u ervan op de hoogte dat er geen actueel rampenplan publiekelijk toegankelijk is op de website van de veiligheidsregio Drenthe? Wat is hierover uw mening?
 2. Bent u van plan bij de veiligheidsregio Drenthe aan te dringen op het publiekelijk beschikbaar maken van meer informatie? Zo ja, waarom - zo nee, waarom niet?
 3. Deelt u de mening van de SP dat het niet publiekelijk beschikbaar hebben van een rampenplan (terwijl er wel jodiumpillen verstrekt zijn aan de bevolking) kan leiden tot bezorgdheid en onrust in het geval van incidenten?
 4. Kunt u aangeven of er actuele rampenplannen bestaan binnen de veiligheidsregio Drenthe gericht op de kerncentrale in Lingen? Zo niet, waarom niet?
 5. Bent u in dit geval van plan aan te dringen op het opstellen van deze plannen?
 6. Deelt u de mening, dat deze oude kernreactor, die volgens plan in 2022 zal sluiten, bij dit toenemende aantal incidenten zo snel mogelijk definitief gesloten dient te worden om de veiligheid van onze inwoners te garanderen?

Zo ja, welke stappen zult u zetten om de Duitse overheden hiervan te overtuigen? Zo niet, waarom niet?

Reactie toevoegen

U bent hier