h

Windenergie

21 januari 2017

Open brief aan Stelpstra

Foto: Platformstorm.nl / Platformstorm.nl

De kamer heeft Drenthe valse hoop gegeven’, liet u in de media weten. Minister Kamp had zojuist de kamer geschreven dat hij de vrijwel kamerbreed aangenomen motie voor een periode van bezinning bij de grootschalige windmolenprojecten in de Veenkoloniën naast zich neer zou leggen. Met uw verhaal over valse hoop schoffeert u niet alleen de complete tweede kamer inclusief uw eigen partij, de Drentse provinciale staten maar vooral ook de mensen in Drenthe.

Lees verder
17 januari 2017

Nu doorpakken!

Foto: SP

Eric Smaling was in Drenthe om met verschillende groeperingen te spreken over zijn aangenomen motie in de Tweede Kamer. Doel van de motie is een time-out en in samenspraak met de bevolking onderzoeken of stappen zijn te zetten richting andere vormen van duurzame energieproductie.

Lees verder
20 december 2016

De plaatsing van 45 windmolens van 200 meter hoogte in de Drentse Veenkoloniën is voorlopig van de baan

Foto: SP

De plaatsing van 45 windmolens van 200 meter hoogte in de Drentse Veenkoloniën is voorlopig van de baan. In plaats daarvan moet het kabinet werk maken van alternatieven die net zoveel duurzame energie opleveren. Een meerderheid van de Tweede Kamer steunde dinsdag dit voorstel van SP-Kamerlid Eric Smaling.

Lees verder
23 september 2016

Vragen Eric Smaling over inpassing windpark Drentse Monden en Oostermoer

Foto: SP

Tweede kamerlid Eric Smaling stelt opnieuw vragen aan minister Kamp over de inpassing van het windpark de Drentse Monden en Oostermoer. Op 5 oktober debatteert de tweede kamer over het energieakkoord. Smaling wil voor die tijd weten hoe het is gesteld met het profiteren van de omgeving van de opbrengsten van windenergie, afwikkeling van de planschade en compensatie van geleden schade waaronder waardedaling van de woningen?

Lees verder
12 september 2016

Vragen Smaling (SP) aan minister van EZ over uitblijven onderzoek windturbines bij Lofar.

Foto: ruimtelijkeplannen.nl / www.ruimtelijkeplannen.nl

SP tweedekamerlid Eric Smaling stelt vragen aan de minister van Economische Zaken over het uitblijven van het onderzoek naar de plaatsing van windmolens bij Lofar. Smaling wil ook weten wat de reden is voor het afzeggen van het gesprek met de Drentse gedeputeerde Stelpstra.

Lees verder
5 maart 2016

‘Kamp eet nog liever zijn stropdas op dan dat hij dit plan aanpast’

Foto: Platformstorm.nl / Platformstorm.nl

De plannen voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer liggen t/m 14 april ter inzage. SP-Kamerlid Eric Smaling probeerde het Rijk deze week nog op andere gedachten te brengen. Kamp eet nog liever zijn stropdas op dan dat hij dit plan aanpast aldus Smaling in het DvhN.

Lees verder
4 februari 2016

Time-out winddossier

Foto: SP

SP steunt motie voor een time-out waarin breder gezocht kan worden naar mogelijkheden om in overleg met de betrokkenen aan de opgave voor hernieuwbare energie te voldoen. Lees hier onze bijdrage voor het debat over de motie van de PVV.

Lees verder
14 oktober 2015

Minister houdt onvoldoende rekening met de reactie van Drenthe en gaat gewoon door

Foto: SP / www.drentsemondeoostermoer.nl

Het inpassingsplan windpark Drentse Monden en Oostermoer werd in een extra Statenvergadering  besproken. De SP pleit voor meer draagvlak onder de bewoners, biedt ze keuzeruimte voor alternatieven zoals bijvoorbeeld  zonneweides. Ook is het voor de SP helemaal niet vreemd dat die omwonenden de mogelijkheid krijgen om mee te doen in een soort van energiecollectief, zodat ze ook de vruchten kunnen plukken van dit windmolenpark om de hoek. Draagvlak creëren doe je met, niet ondanks mensen.

Lees verder
13 maart 2015

Laat energierevolutie van mensen zelf zijn

Foto: SP

De meeste Nederlanders zijn er wel over eens dat we moeten overstappen van een fossiele naar duurzame energievoorziening. Windmolens, zonnepanelen, aardwarmte, biovergisting enz. Allemaal heeft het zo zijn voor- en nadelen. Windmolens zijn momenteel nog het meest in trek bij de overheid en die wil ze dan ook de komende jaren op vele plaatsen neerzetten.

Lees verder
4 maart 2015

Interview met woordvoerder Tegenwind

Foto: SP

Fred Radema en Greetje Dikkers, beiden SP lid en kandidaat voor de Provinciale Staten, spraken met Rob Rietveld uit Anneveenschekanaal. Rob Rietveld is woordvoerder van de Nederlandse vereniging omwonenden windturbines NLVOW en de vereniging Tegenwind Hunzedal.

Lees verder

Pagina's

U bent hier