h

Minister houdt onvoldoende rekening met de reactie van Drenthe en gaat gewoon door

14 oktober 2015

Minister houdt onvoldoende rekening met de reactie van Drenthe en gaat gewoon door

Foto: SP / www.drentsemondeoostermoer.nl

Het inpassingsplan windpark Drentse Monden en Oostermoer werd in een extra Statenvergadering  besproken. De SP pleit voor meer draagvlak onder de bewoners, biedt ze keuzeruimte voor alternatieven zoals bijvoorbeeld  zonneweides. Ook is het voor de SP helemaal niet vreemd dat die omwonenden de mogelijkheid krijgen om mee te doen in een soort van energiecollectief, zodat ze ook de vruchten kunnen plukken van dit windmolenpark om de hoek. Draagvlak creëren doe je met, niet ondanks mensen.

Bijdrage Wim Moinat:

Februari van dit jaar brachten Willem Alexander, u weet wel de koning, ons staatshoofd, die als zodanig de eenheid van de regering symboliseert, samen met zijn wettige eega, Maxima, een bezoek aan de Veenkoloniën. Daar namen zij plaats aan een keukentafel, samen met voor- en tegenstanders van windmolens in het gebied, en gingen met betrokkenen in gesprek. Zo kan het dus ook! Eigenlijk zat minister Kamp daar met de koning ook aan tafel. Want de Koning handelt onder ministeriele verantwoordelijkheid. In ieder geval stak de koning zijn nek uit voor het idee dat iedereen mee moet kunnen praten over de komst van windmolens. Inmiddels weten wij dat de minister zijn besluit heeft genomen, zonder rekening te houden met de bewoners van de Veenkoloniën of wat zij vinden.

Hoe moeten wij dit zien? Schoffeert de minister behalve de bewoners en de lokale overheden hiermee ook de koning? Spreekt de regering eigenlijk wel met 1 mond? Is het geen onbehoorlijk bestuur, nu met het bezoek van de koning verwachtingen gewekt zijn, die nu door de minister des Konings niet worden nagekomen?

Het lijkt de SP goed dit aspect in de zienswijze van de provincie duidelijk mee te nemen! Helemaal met de steun van onze commissaris die immers aansluitend aan het Koninklijk bezoek duidelijke taal sprak.  "Ik ga stappen ondernemen”, benadrukt hij. "Dat er molens komen, staat vast. Maar ik ga echt proberen dat het aanzienlijk minder worden en dat bij plaatsing rekening wordt gehouden met de inwoners. We hebben tijd. Pas in 2020 moeten de windmolens er staan." en de beste quote "De manier waarop het rijk de Drentse Monden en de Kanaalstreek opzadelt met 50 windmolens is ‘onaanvaardbaar". Aldus de commissaris van de koning in Drenthe, Jacques Tichelaar. En met die woorden is de SP het helemaal eens! Als een commissaris zoiets zegt en zijn enorme netwerk in werking zet dan moet dat resultaat opleveren, wat denkt die maffe minister wel niet... Tja, dat lijkt toch wat anders te lopen, de minister houdt voet bij stuk, passeert als een volleerde skiër alle burgemeesters, wethouders, gemeenteraden, Provinciale Staten, gedeputeerden en ja, ook de commissaris! Maar het ergste van alles is dat hij zich ook niets aantrekt van de inwoners van de betrokken gebieden.

Dat terwijl de meeste Nederlanders het er wel over eens zijn dat we moeten overstappen van een fossiele naar een duurzame energievoorziening. Windmolens, zonnepanelen, aardwarmte, biovergisting etc. Allemaal hebben ze zo hun voor- en nadelen. Windmolens zijn momenteel nog het meest in trek bij de overheid, en die wil ze dan ook de komende jaren op vele plaatsen neerzetten. Minister Kamp gebruikt daarbij de oude politiekstijl, "Ik weet wat goed voor je is en ik bepaal waar en hoe het gaat gebeuren!" De mensen pikken dit niet meer en eisen inspraak, medezeggenschap. De SP vindt dat ook! Windmolens, maar ook andere vormen van energievoorzieningen plaats je niet zonder dat je op zijn minst de betrokken omwonenden bij de besluitvorming hebt betrokken. En dan ook echt betrekken, niet inspraakrondes houden, zeggen dat je het meeneemt en er vervolgens niets mee doen. Dat is allemaal net wat te vaak gebeurd, daar trappen mensen niet meer in. De SP pleit voor meer draagvlak onder de bewoners, biedt ze keuzeruimte voor alternatieven zoals bijvoorbeeld  zonneweides.Ook is het voor de SP helemaal niet vreemd dat die omwonenden de mogelijkheid krijgen om mee te doen in een soort van energiecollectief, zodat ze ook de vruchten kunnen plukken van dit windmolenpark om de hoek. Draagvlak creëren doe je met, niet ondanks mensen!

Reactie toevoegen

U bent hier