h

Open brief aan Stelpstra

21 januari 2017

Open brief aan Stelpstra

Foto: Platformstorm.nl / Platformstorm.nl

De kamer heeft Drenthe valse hoop gegeven’, liet u in de media weten. Minister Kamp had zojuist de kamer geschreven dat hij de vrijwel kamerbreed aangenomen motie voor een periode van bezinning bij de grootschalige windmolenprojecten in de Veenkoloniën naast zich neer zou leggen. Met uw verhaal over valse hoop schoffeert u niet alleen de complete tweede kamer inclusief uw eigen partij, de Drentse provinciale staten maar vooral ook de mensen in Drenthe.

Wat ons betreft is uw opvatting de kroon op uw bizarre optreden van de afgelopen jaren mbt de windmolens. Monty Python op de Drentse prairies!

Wellicht werd u indertijd bij de vorming van dit College vooral door VVD en PvdA in Drenthe binnengehaald opdat zijzelf buiten schot zouden kunnen blijven in het windmolendossier. Die partijen zaten in een pijnlijke spagaat. Enerzijds wilden ze niet in aanvaring komen met het VVD-PvdA kabinet met minister Kamp, anderzijds probeerde ze hun geloofwaardigheid als Drents bestuur tegenover de Veenkoloniën niet verder te beschadigen. U was de juiste persoon op het juiste moment om als katvanger op te treden. Een rechtlijnige filiaalhouder, waar een strijdvaardige en betrokken Drentse bestuurder meer op zijn of haar plaats geweest zou zijn.

Inmiddels is de wereld verder veranderd. Het wordt meer en meer duidelijk dat het inzetten van zonne-energie een haalbare optie is geworden om de doelstellingen op klimaat gebied te halen. Een oplossing die bovendien tot stand kan komen samen met de mensen in het gebied, in plaats van dat het ze door de strot geduwd wordt. SP-Kamerlid Erik Smaling kreeg ten langen leste de gehele kamer mee met zijn motie, zodat zo snel mogelijk begonnen kon worden met alternatieven.

Sowieso krijgen we op 15 maart verkiezingen en zou het al heel gek gaan als de kiezer het kabinet in het zadel zou houden. Minister Kamp zien wij in ieder geval niet terug. Kortom: nieuwe perspectieven!

In plaats dat u de motie Smaling-Vos meteen ondersteunde bleef u afzijdig en liet u opnieuw Drenthe en de mensen in de Veenkoloniën in de steek. Afgelopen week volgde daarbovenop uw bijzondere uitlatingen, die wij u persoonlijk misschien niet eens kwalijk kunnen nemen. Tenslotte werd u ook maar gebruikt. Helaas kunnen wij niet goed inschatten wanneer aan uw optreden een einde gaat komen. Het zou wel eens zo kunnen zijn dat VVD en PvdA binnenkort geen belang meer hebben bij uw optreden. En we weten hoe het dan kan gaan met een gedeputeerde.

Namens de SP fractie

Ko Vester en Wim Moinat

Reactie toevoegen

U bent hier