h

Time-out winddossier

4 februari 2016

Time-out winddossier

Foto: SP

SP steunt motie voor een time-out waarin breder gezocht kan worden naar mogelijkheden om in overleg met de betrokkenen aan de opgave voor hernieuwbare energie te voldoen. Lees hier onze bijdrage voor het debat over de motie van de PVV.

Het is soms lastig om gevoel en inhoud te scheiden, dat geldt niet alleen voor de windmolendiscussie, maar zeker ook voor deze motie. De aard en wijze waarop de PVV haar standpunten onder andere op het gebied van vluchtelingen uitdraagt vind de SP beneden elk niveau en maakt het moeilijk om neutraal naar andere standpunten van de PVV te kijken. De PVV is ook de partij die luidkeels roept het op te nemen voor de gewone burger, oftewel Henk en Ingrid, en dat absoluut niet doet! En dat voorzitter, is geen mening, dat is een feit! Voor de liefhebbers heb ik wel een lijst met 2e kamerbesluiten die dat duidelijk maakt.

En wat zeker niet helpt is het dreigen met een motie van wantrouwen via de pers. Dat is volgens de SP totaal niet aan de orde! Natuurlijk is er van alles aan te merken op de aanpak van de gedeputeerde. Als een ware technocraat bracht hij de boodschap waar hij oprecht van dacht en denkt dat hij dat ook zo moest overbrengen aan de betrokken inwoners. Terwijl tegelijk die betrokken inwoners willen dat hun gedeputeerde begrip toont voor hun bezwaren en zegt dat hij voor ze in de bres zal springen en alle ruimte zal benutten om het beste resultaat eruit te halen! Gezien de uitgebreide reacties van betrokkenen gedurende een aantal jaren, zou je dit best een inschattingsfout kunnen noemen.

De SP heeft vanaf het begin aangegeven dat de windmolendiscussie verkeerd was. Cruciaal voor ons was en is dat eventuele molens geplaatst gaan worden in overleg met de burgers en dat kan volgens ons heel goed als er een zorgvuldige afweging, die goed gecommuniceerd wordt en een eerlijke compensatie tegenover staat! Daarnaast moeten we constant de ontwikkelingen op energiegebied meenemen in de opgave. Als zonne-energie een groeispurt maakt en dat op veel meer draagvlak kan rekenen dan moeten we dat toch ook omarmen? 

Daarom heeft de SP bij monde van Ko Vester in OGB ook gepleit voor een time-out waarin breder gezocht kan worden naar mogelijkheden om in overleg met de betrokkenen aan de opgave te voldoen en daarmee uit de vervelende situatie te komen waarin we met zijn allen nu zitten.

Precies dat wordt nu ook gevraagd in deze motie.

Het dictum is vrijwel gelijk aan wat de SP al tijden aangeeft, zou dus een beetje vreemd zijn om daar tegen te stemmen!

De overwegingen 1 en 2 zijn volgens ons onjuist en zou de PVV moeten schrappen, hoewel het wel een interessante gedachte is om verkiezingen te gaan houden voor gedeputeerden....

Reactie toevoegen

U bent hier