h

Cultuur

14 september 2022

Drents museum

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissievergadering werd gesproken over een bedrag van 3,5 miljoen voor de aanpak van het vochtprobleem in het Drents museum. Omdat de gevel, vanwege het vocht, vervangen moet worden wordt er ook gevraagd om de slechte gevel aan de zuidzijde te verplaatsen waarmee het museum gelijktijdig wordt uitgebreid. Lees de bijdrage van Greetje Dikkers.

Lees verder
14 september 2016

Cultuurnota 2017-2020

Foto: provincie Drenthe / www.provincie.drenthe.nl

SP wil een stipendium voor alle vormen in de cultuur, dat de mogelijkheid schept voor een talent om zich verder beroepsmatig en kwalitatief te ontwikkelen.

Lees verder
24 juni 2011

Festival ‘Oerol spoelt aan’ toch niet in het water gevallen. SP-Statenlid Vester: “Even goed kijken!”

SCHIPBORG – Het FestiValderAA met ondermeer Ellen ten Damme, Vrouw Holland, Enge Buren en Duo Masu op 8, 9 en 10 juli in Schipborg gemeente Aa en Hunze kan gewoon doorgaan. Even leek het erop dat de provincie vanwege de nabijgelegen stiltegebieden geen toestemming ging verlenen. Maar de kwestie is inmiddels opgelost, mede dankzij Vester.

Lees verder
7 juni 2011

SP protest tegen gemeentelijke kaalslag

Cultuur voor gewone mensen. Het ligt bijna altijd als eerste onder vuur als een gemeente denkt te moeten bezuinigen. Ondermeer in Meppel protesteert de SP tegen de kaalslag op cultuur.

Lees verder
30 december 2009

Vondsten Tjerk Vermaning verdienen een betere bestemming dan een doos in een archiefkast.

Het is al enige tijd geleden dat de Drentse amateur archeoloog Tjerk Vermaning geschiedenis schreef. Vermaning deed spectaculaire vondsten van vuurstenen werktuigen uit de prehistorie in de drentse bodem. Aanvankelijk kreeg hij daar brede erkenning voor. Totdat wetenschappers aan de Groningse Universiteit begonnen te twijfelen aan de echtheid van diverse vondsten.
Vermaning werd op 18 maart 1975 gearresteerd voor het vervalsen van zijn stenen. Gedeputeerde Staten van Drenthe, die eerder een groot deel van de vondsten van Vermaning opgekocht hadden, deden aangifte. Uiteindelijk werd Vermaning door het Hof in Leeuwarden vrijgesproken.
De vrijspraak leek wellicht mooi voor Vermaning, maar de strafzaak bleef een schaduw zowel over de persoon Vermaning als over zijn werk. Binnen de archeologische gemeenschap is de affaire Vermaning lange tijd een splijtzwam gebleven. De hoofdpersonen in deze kwestie zijn inmiddels overleden of gepensioneerd. De collectie van Vermaning is diep weggeborgen, begraven in de archieven van de provincie. De vraag is echter of dat zo moet blijven.

Lees verder
29 november 2009

Brandbrief SP: Stop platwalsen Celtic Fields bij Ees

De ontsluiting van de N34 nabij Ees komt uitgerekend dwars over de aanwezige historische Celtic Fields. Dat besloot een meerderheid in de Staten, bestaande uit de coalitiefracties van PvdA, VVD en CU. En dat terwijl een alternatief aanwezig is. De huidige N34 moet volgens de plannenmakers van de provincie verlegd worden in zuidelijke richting en loopt dan over één van de laatste goed waar te nemen Celtic Fields (raat-akkers) van Drenthe.

Lees verder
10 april 2009

Margreeth de Boer geportretteerd

ASSEN -Op het provinciehuis in Drenthe is het statieportret van Margreeth de Boer het laatste schilderij in de reeks van commissarissen die Drenthe in de loop der jaren gehad heeft. Een serie schilderijen die een beeld van voorbije bestuurders geven en eveneens een beeld van de schilderkunst zoals men destijds meende dat hoge dames en heren geportretteerd moesten worden. De site van kunstenares Helma Finze vermeldt naast allerlei exposities en opmerkelijke schilderijen, één bijzondere opdracht; het portret van Margreeth de Boer.

Lees verder
1 april 2009

Drentse kunstenaars gepasseerd!

Gisteren werd bekend dat de Friese kunstenaar Jan Tromp uit Schalsum van de provincie Drenthe de opdracht had gekregen om voor de portrettengalerij in het provinciehuis het portret van Relus ter Beek te schilderen.
De SP is hier heel ontstemd over en vraagt zich af waarom er niet gekozen is voor een Drents kunstenaar.
Drenthe kent vele goede portrettisten.
Zien we hier de Friese invloed van de de a’s (Munniksma, Haarsma, Vlietstra en (Tichelaar))?
We doen toch zo veel voor de Drente kunst en cultuur? Maar nu even niet.
Relus ter Beek, de Drent onder de Drenten, laten schilderen door een Fries?
Dat is voor de SP Drenthe hetzelfde als “vloeken in de kerk”.

Lees verder
5 maart 2009

Een kwart miljoen per jaar voor museum De Buitenplaats?

Assen - ,,Voor mij is het de mooiste expositieruimte van Drenthe. Maar daarom nog geen museum’’, vond SP-Statenlid Ko Vester. De Drentse Staten spraken over de subsidie voor museum De Buitenplaats. De provincie is van plan 250.000 Euro per jaar in De Buitenplaats te steken. Dit naast een bijdrage van de gemeente. Een dergelijk fors bedrag is geen goed plan, vond Vester. De overige partijen in de Staten gingen wel door de bocht, ondanks dat men vraagtekens had.

Lees verder
20 december 2007

Jammer, amendement Drentse Taol haalt het niet!

Het amendement van het CDA, SP en Groenlinks om het Huus van de Taol € 60.000 meer subsidie te geven voor het in dienst nemen van een extra onderwijskundige/(streek)taalwetenschapper heeft het niet gehaald.

Lees verder

U bent hier