h

Brandbrief SP: Stop platwalsen Celtic Fields bij Ees

29 november 2009

Brandbrief SP: Stop platwalsen Celtic Fields bij Ees

De ontsluiting van de N34 nabij Ees komt uitgerekend dwars over de aanwezige historische Celtic Fields. Dat besloot een meerderheid in de Staten, bestaande uit de coalitiefracties van PvdA, VVD en CU. En dat terwijl een alternatief aanwezig is. De huidige N34 moet volgens de plannenmakers van de provincie verlegd worden in zuidelijke richting en loopt dan over één van de laatste goed waar te nemen Celtic Fields (raat-akkers) van Drenthe.

foto google earth

De SP spreekt van een totaal onnodige inbreuk op een uniek historisch gebied. De Nederlandse Overheid en de EU hebben het Verdrag van Malta en daarmee de Archeologische Monumenten Kaart (AMK) goed gekeurd. Op die AMK kaart staan onder andere de Celtic Fields aangegeven in Drenthe. De Overheid, en daarmee dus ook de Provincie Drenthe, is verplicht die velden te beschermen tegen onnodige bebouwing activiteiten. De SP schreef daarom een brandbrief naar de overige fracties en stelt vragen aan GS.

In snel tempo verdwijnen de laatst zichtbare Celtic Fields in Drenthe. In Hijken bestaat het Celtic Field niet meer. Waarschijnlijk is hier gebruik gemaakt van een diepploeg om de grond te bewerken. In Assen staat een Celtic Field op springen, omdat de gemeente er een nieuwbouwwijk op wil plaatsen. In Midlaren dreigt een Celtic Field ten offer te vallen aan de 80 meter brede strook waar men een gasleiding wil leggen.

Ooit werden Celtic Fields in deze streken algemeen voor de landbouw gebruikt (ca. 800 v.chr - 1200 na chr.). Op kleine door aarden wallen omsloten percelen was men in staat voor langere tijd op dezelfde grond in wisselbouw diverse producten te verbouwen. Daarna gingen die boeren over naar een iets grootschaliger landbouwsysteem waarbij bemesting door schapen een hoofdrol speelde. Het Essenlandschap ontstond. Het bestuur werd overgedragen aan Boermarken, in die tijd het eerste democratisch bestel in Nederland.

Terecht doet de provincie Drenthe er alles aan om de essen en de esdorpen zoveel mogelijk te beschermen. Voor de Celtic Fields ligt dat helaas anders. De Celtic Fields vormen de basis voor de landbouw in Drenthe, maar het onderzoek naar Celtic Fields staat nog in de kinderschoenen. Door de Rijksdienst voor archeologie, cultuurlandschap en monumenten worden thans de uitgangspunten voor een beschermingsbeleid vastgesteld. Ondertussen verdwijnen de Celtic Fields in sneltreinvaart uit het landschap.

Eeuwig zonde, vindt de Drentse SP. Het historische erfgoed is één van de factoren die Drenthe uniek maakt. Alle reden om de laatste goed zichtbare Celtic Fields te behouden. Uiteindelijk is het onze schatkist en wij mogen de toekomst deze schatkist niet onthouden van haar uitmuntende mogelijkheden.

Een andere reden om de nog aanwezige Celtic Fields te bewaren is het mogelijk onderzoek dat daaraan nog kan plaatsvinden. Er is nog verbazend veel onbekend over de toegepaste landbouwtechnieken van de Celtic Fields, over de gewassen, de wisselende bebouwing, het zaaien en oogsten of de bemesting terwijl deze methode feitelijk de basis van de landbouw in deze streken is.

U bent hier