h

Drents museum

14 september 2022

Drents museum

Foto: Provincie Drenthe / provincie.drenthe.nl

Tijdens de commissievergadering werd gesproken over een bedrag van 3,5 miljoen voor de aanpak van het vochtprobleem in het Drents museum. Omdat de gevel, vanwege het vocht, vervangen moet worden wordt er ook gevraagd om de slechte gevel aan de zuidzijde te verplaatsen waarmee het museum gelijktijdig wordt uitgebreid. Lees de bijdrage van Greetje Dikkers.

Vochtproblemen en koppelkans, het Drents museum

Twee grote vragen

1 Herstel lekkage en vochtproblemen. Begroot 1.35 miljoen en

2 “De Koppelkans” oftewel  “Werk met Werk maken”, door uitbreiden zuidzijde, nu 1,8 miljoen maar we maken er alvast 2 miljoen van.

Voor het 1e wordt in het Statenstuk onder 2.2 gesproken over de aansprakelijkheid van de verantwoordelijke aannemer die het uitvoerde in 2011. Een vraag aan de gedeputeerde:  “hoe staat dit er na 11 jaar gedoe voor?”.

Het 2e punt betreft de ambities tot uitbreiding waarvoor 2 miljoen nodig is.
Ook de SP is trots op het fraaie en succesvolle Drents museum maar hier proeven we toch een salamitactiek om op een bijzondere manier een fors budget bij elkaar te sprokkelen. Ook bij het volgende agendapunt komt het museum weer terug.

Reactie Gedeputeerde Vedelaar op de 'salamitactiek': de Staten kunnen er ook voor kiezen om alleen het vochtprobleem aan te pakken. De koppelkans voor de uitbreiding vervalt dan.

In een economie waar de grote groep  inwoners steeds minder te besteden heeft en waar zij die de toegangskaartjes voor het museum al lang niet meer kunnen betalen vliegt het geld hier met miljoenen de deur uit. Heeft de gedeputeerde ook naar de Drentse inwoners toe een visie en nog liever een plan hoe we het Drents museum jaarlijks voor onze inwoners “toegankelijk” maken? Het museum mag immers wat kosten!

Reactie Gedeputeerde Vedelaar : We zijn bezig met een plan om cultuurbeleving voor Drenten financieel toegankelijker te maken.

Reactie toevoegen

U bent hier