h

Vondsten Tjerk Vermaning verdienen een betere bestemming dan een doos in een archiefkast.

30 december 2009

Vondsten Tjerk Vermaning verdienen een betere bestemming dan een doos in een archiefkast.

Het is al enige tijd geleden dat de Drentse amateur archeoloog Tjerk Vermaning geschiedenis schreef. Vermaning deed spectaculaire vondsten van vuurstenen werktuigen uit de prehistorie in de drentse bodem. Aanvankelijk kreeg hij daar brede erkenning voor. Totdat wetenschappers aan de Groningse Universiteit begonnen te twijfelen aan de echtheid van diverse vondsten.
Vermaning werd op 18 maart 1975 gearresteerd voor het vervalsen van zijn stenen. Gedeputeerde Staten van Drenthe, die eerder een groot deel van de vondsten van Vermaning opgekocht hadden, deden aangifte. Uiteindelijk werd Vermaning door het Hof in Leeuwarden vrijgesproken.
De vrijspraak leek wellicht mooi voor Vermaning, maar de strafzaak bleef een schaduw zowel over de persoon Vermaning als over zijn werk. Binnen de archeologische gemeenschap is de affaire Vermaning lange tijd een splijtzwam gebleven. De hoofdpersonen in deze kwestie zijn inmiddels overleden of gepensioneerd. De collectie van Vermaning is diep weggeborgen, begraven in de archieven van de provincie. De vraag is echter of dat zo moet blijven.

Drenthe is bij uitstek de provincie waar de prehistorie aan de dag treedt. De hunebedden spreken voor zich. Maar ook uit langer vervlogen tijden komen in Drenthe steeds nieuwe vondsten aan het licht. In 2008 werd een Neanderthaler-kampement voor Drenthe aangetoond. In deze ontwikkeling neemt Vermaning een duidelijke plaats in.

Wat de SP betreft is het tijd om de betekenis van Vermaning voor de archeologie in de provincie opnieuw te bezien. Mogelijk is de tijd rijp voor het inrichten van een tentoonstelling in het Drents Museum over de vondsten van Vermaning. Het Drents museum met directeur Michiel van Maarseveen, staat immers boven elke discussie en is in staat de bezoeker een eerlijk beeld te geven van wat er destijds gebeurd is, voor zover bekend. De Tentoonstelling zou moeten leiden tot een nieuwe samenwerking van APAN (Amateur archeologen) en de wetenschappers anno 2000NU. ,,Het historisch erfgoed in Drenthe is uniek’’, vindt Renee Westerhof, SP Statenlid. ,,Het is belangrijk om de schatten uit het verleden een positieve plek te geven in het heden. Met horten en stoten is die kennis over het verleden tot stand gekomen. Dat is prima. Vermaning speelde daar in het recente verleden een belangrijke rol in. Ook dat is een deel van de geschiedenis. Niks om te verdonkeremanen. Het verhaal van Vermaning is het waard om verteld te worden’’.

Klik hier voor TV-uizending RTVDRENTHE

Klik hier voor radiouitzending RTVDRENTHE.

U bent hier