h

Zon voor Asbest

12 februari 2018

Vaart maken met verwijderen asbest

Foto: foto Harrald Weber / www.gelderland.sp.nl

De Drentse SP drong lange tijd aan op een snelle aanpak van het verwijderen van asbest. In 2008 nam het Drents Parlement op voorstel van de partij een motie aan voor het verwijderen asbestplaten van boerenschuren en het plaatsen van zonnepanelen. Dat begon op beperkte
schaal. Haast is echter geboden. In Nederland krijgen momenteel per jaar meer dan 500 mensen de diagnose mesothelioom, een vorm van kanker als gevolg van blootstelling aan asbest.

Lees verder
6 september 2017

Wijk in Assen kan steun gebruiken bij asbestsanering en isolatie

Tijdens de behandeling van de stimuleringsregeling Volkshuisvesting vroeg de SP steun voor bewoners in de Wouden in Assen. Op de woningen liggen asbestdaken. De provincie wil de komende 3 jaar 2 miljoen beschikbaar stellen aan Drentse gemeenten voor verbetering en verduurzaming van de woningvoorraad.

Lees verder
19 april 2017

Versnelling aanpak asbestdaken

Foto: SP

De SP steunt versnelling aanpak asbestdaken. De provincie stelt 3,5 miljoen beschikbaar voor het saneren van asbestdaken.

Lees verder
10 oktober 2012

SP blij met convenant ‘Asbest eraf, zonnepanelen erop’

Medio oktober ondertekent de Provincie, samen met de andere 11 provincies en het ministerie van Infrastructuur en Milieu het convenant stimulering ‘Asbestdaken eraf, zonnepanelen erop’. Naar verwachting zal Drenthe voor dit project rond de 1 miljoen euro ontvangen.

Lees verder
7 juni 2012

“Slim en snel investeren voor een (financieel) zonnige toekomst voor Drenthe”

Een massaal Drents zonne-energieprogramma. Volgens de SP betaalt die investering zich driedubbel uit. Goed voor het milieu, goed voor de portemonnee van gebruikers en ook goed voor de financiën van Drenthe.

Lees verder
7 april 2011

Zon voor Asbest in heel Drenthe?

De SP Drenthe stelt vragen aan het college naar aanleiding van een nieuwsbrief van de Coöperatie Zonne-energie Oosterhesselen. De Drentse Energie organisatie (DEO) wil investeren in 5000 zonnepanelen in Oosterhesselen. Helaas kunnen er op korte termijn onvoldoende grote daken gevonden worden omdat er asbesthoudende platen aanwezig zijn die er eerst af moeten.
De SP diende in 2008 een motie in om asbestdaken te saneren en te vervangen door zonnepanelen. Er loopt sindsdien een proefproject 'Zon voor Asbest' in de Veenkoloniën. De SP hoopt dat uiteindelijk voor alle boeren bedrijven in Drenthe financiële middelen gevonden kunnen worden om 'Zon voor Asbest' tot een succes te maken

Lees verder
8 januari 2010

Schokkend asbestrapport direct uit doofpot

08-01-2010 • SP-Kamerlid Remi Poppe wil dat de ministers Cramer (Milieu) en Donner (Sociale Zaken) het rapport openbaar maken waaruit blijkt dat er wordt gefraudeerd met de verwijdering van asbest. Het dagblad Trouw meldt vrijdag dat het rapport al sinds juli vorig jaar in de la van de ministers ligt. Poppe: “Ieder jaar sterven 700 mensen als gevolg van het inademen van asbest. Het is een grof schandaal dat deze beide ministers dit alarmerende rapport in de doofpot stoppen. Ik wil hierover volgende week een spoeddebat.”

Lees verder
6 november 2009

Sanering asbestcementdaken goedkoper dan niets doen

06-11-2009 • SP-Kamerlid Remi Poppe heeft vrijdag bij een groep enthousiaste boeren in Borger Compagnie het rapport ‘Sanering asbestcementdaken, niets doen geeft ook veel kosten’ gepresenteerd. De SP pleit daarin voor een sanering van asbestcementen daken vanwege het risico voor de volksgezondheid.

Lees verder
17 april 2009

Belastingdienst denkt mee over “asbest eraf zonnepanelen erop”

Assen – Asbest daken saneren, en plaatsen van zonnepanelen op daken van boerenschuren. Eerst een proefproject. En dan zo breed mogelijk toepassen. Zonnepanelen als energieleverancier. Niet alleen een theoretisch plan. Het moet ook echt gaan gebeuren. Daarom ging de SP-Drenthe samen met de LTO in gesprek met de belastingdienst. Hoe kijkt de belastingdienst aan tegen de investeringen die een landbouwer doet en de kosten die gepaard gaan met de hele operatie. Wat zijn onderhoudskosten die ten laste van het resultaat komen. Hoe moeten de zonnepanelen afgeschreven worden. Kan dat jaarlijks variëren. Hoe zit het met investeringsaftrek. Zijn er verschillen indien er een aparte rechtspersoon wordt opgericht bijvoorbeeld een collectief voor de exploitatie en de afzet van energie?
Inmiddels is een uitgebreide reactie binnen van de belastingdienst. SP-statenlid Renee Westerhof: ,,De Staten van Drenthe hebben ingestemd met een motie van de SP voor het project “Asbest eraf, zonnepanelen erop”. We zijn toen onmiddellijk gaan praten met de LTO (Land en Tuinbouw Organisatie), de provincie, de belastingdienst en nog meer organisaties. Want zo’n project slaagt alleen als iedereen meewerkt. Alle lof voor al deze organisaties!’’ Inmiddels kan het project op korte termijn van start als onderdeel van de “Agenda voor de Veenkoloniën”.
De SP heeft de informatie van de belastingdienst doorgestuurd naar alle betrokkenen.

Lees verder
8 april 2009

SP wil uitbreiding “Asbest eraf, zonnepanelen erop”

ASSEN – Het project Zon en Asbest van de provincie slaat aan. Voor het proefproject dat in de Veenkoloniën plaats vindt, hebben zich inmiddels 18 boeren ingeschreven die voor 7 miljoen willen investeren in zonnedaken. In het project werken diverse instanties samen. LTO, Eneco, prov Drenthe en Agenda voor de Veenkoloniën. De SP wil het proefproject graag zo spoedig mogelijk uitbreiden.

Lees verder

Pagina's

U bent hier