h

Vaart maken met verwijderen asbest

12 februari 2018

Vaart maken met verwijderen asbest

Foto: foto Harrald Weber / www.gelderland.sp.nl

De Drentse SP drong lange tijd aan op een snelle aanpak van het verwijderen van asbest. In 2008 nam het Drents Parlement op voorstel van de partij een motie aan voor het verwijderen asbestplaten van boerenschuren en het plaatsen van zonnepanelen. Dat begon op beperkte
schaal. Haast is echter geboden. In Nederland krijgen momenteel per jaar meer dan 500 mensen de diagnose mesothelioom, een vorm van kanker als gevolg van blootstelling aan asbest.

Het Drents Energieloket adviseert sinds 1 februari niet alleen over duurzame maatregelen, maar ook over het opruimen van asbest. Het gaat bijvoorbeeld om de regeling Energiebespaarlening Drenthe, en (landelijke) subsidies voor het verwijderen van asbestdaken. Meer info:http://www.drentsenergieloket.nl

Omdat asbest nog steeds algemeen voorkomt op ondermeer asbestdaken, is er nog geen eind gekomen aan de verspreiding in het leefmilieu. Alle asbestdaken moeten nu volgens het rijksbeleid op middellange termijn, in 2024 gesaneerd zijn. Naar de mening van de SP is ieder asbestdak dat voor die tijd gesaneerd is van belang.

Provinciaal SP-statenlid Wim Moinat: “Asbest moet uit het leefmilieu. Het opruimen van asbestdaken is nog maar het begin. Asbest als brandwerend materiaal zit bijvoorbeeld nog overal in gebouwen. Ook dat moet zo snel mogelijk opgeruimd worden. Beter vroeg dan laat. Bijvoorbeeld om te voorkomen dat er bij brand asbest vrij komt. Het mag geen centenkwestie zijn. Start met een goede inventarisatie waar asbest overal precies gebruikt is. Als SP zullen wij erop blijven hameren dat asbest uit ons leefmilieu moet”.

 

Reactie toevoegen

U bent hier